Зареждане

Напишете

ПОЛИТИКА

ГЕРБ готви легализиране на незаконни строежи

share

Депутати от ГЕРБ предлагат узаконяване на незаконни строежи срещу плащане на санкция от 30 на сто от строителната им стойност. По този начин кметовете ще избегнат морални проблеми, свързани при събарянето на обитаеми къщи, тъй като често това е единствено жилище на потърпевшите, мотивират се вносителите на промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Депутати от ГЕРБ предлагат възможност за узаконяване на жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 5000 кв. м или с капацитет до 200 места за посетители. Узаконени могат да бъдат построени без документи къщи, вили, производствени сгради с до 50 работни места. Незаконното строителство и преустройство също ще може да бъде узаконено и за сгради, които са културни ценности с категория „ансамблово значение“ и „за сведение“.

За да не бъдат съборени, а узаконени, строежите трябва да отговарят на подробния устройствен план. Той обаче може да бъде изменен, за да се съобрази със зданията, направени без строителни книжа. Ще се събарят обаче постройки, които не отговарят на изискванията за отстояния от границите на имота или от съседни постройки. Няма да се допуска узаконяване и на строежи със съществени отклонения, както и на такива, които попадат в защитени територии или във вододайни зони. Искането за узаконяване може да бъде направено от собственика на имота, в който има незаконна постройка, както и от лице или фирма, които имат право за строеж в чужд имот. Така според депутатите ще се избегне незаконното строителство в общински или частни имоти.

За узаконяването на сградите ще се плаща глоба в размер на 30% от строителната стойност на имота. Тази стойност ще се определя от кмета на съответната община по методика, която трябва да бъде издадена от министъра на регионалното развитие. Освен това строежът трябва да бъде одобрен от инженер-проектанти.
Законопроектът предвижда още за незаконни имоти, които може да бъдат узаконени, да се плаща обезщетение при евентуално отчуждаване. Възможността за узаконяване ще важи за постройки, направени след 1 април 2001 г., тъй като имотите без строителни книжа отпреди тази дата, се смятат за търпими.

Приходите от глоби за признаване на незаконни постройки ще доведат до повече приходи в общинските бюджети, смятат вносителите. Според тях санкциите са достатъчно високи, за да не насърчават незаконното строителство и в същото време по-малки като разход от перспективата сградата да бъде съборена и построена наново, посочват депутатите от ГЕРБ.

бутон за социални мрежи

Етикети:

Остaвете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.