17.02.2020 | 23:12
ГЕРБ увеличава държавния дълг с нови 200 млн. лева
Новият държавен дълг за годината може да достигне 2,2 млрд.

Министерството на финансите се готви да изтегли нови 200 млн. лева заем. На 24 февруари Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 836 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 21.12.2029 г., съобщиха от пресцентъра на централната банка. Номиналната стойност на предложеното количество е 200 млн. лева. Определен е 0.50% годишен лихвен процент, с дата на плащане 26 февруари.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е по реда на Наредба № 5 от 04.10.2007 г. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 401 19 211 от 21.06.2019 г. на аукционен принцип. Ведомството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Това е четвъртият търг за продажба на лихвоносни съкровищни облигации от началото на годината. На предишните три аукциона – първият се проведе на 13 януари, последният – на 10 февруари, за по-малко от месец, държавата успя да увеличи вътрешния си дълг с общо 600 млн. лева. Първият път чрез 5-годишни ДЦК, а вторият – чрез 10.5-годишни. При по-малкия матуритет беше постигната рекордна отрицателна доходност от -0.11 на сто, а при втория – ниската положителна доходност от 0.13%.

Ако поръчките в предстоящата емисия бъдат одобрени, страната ни вече ще e емитирала нов дълг за общо 800 млн. лева само в рамките на два месеца от началото на годината.

Новият държавен дълг за годината може да достигне 2 млрд. и 200 млн. лева, както бе записано в бюджета, като не се изключва и емитиране на държавни облигации на външните пазари.

Loading...

1 коментар

 1. Анонимен каза:

  Нали финансите на страната са стабилни защо се взема пак дълг?
  Ето част от статия показваща незавидното лице и състояние на България;

  Bozhkov, one of Bulgaria’s richest men, has denied wrongdoing. He has refused to return to the Balkan country, saying he fears for his life.

  Consecutive governments in the European Union’s poorest member state have pledged to combat organised crime and uproot endemic graft, with little success.

  Божков, един от най-богатите хора в България, отрече че вършил незаконни неща. Той е отказал да се върне в балканската страна, казвайки, че се страхува за живота си.

  Всички приемни последователни Български правителства в най-бедната държава-членка на Европейския съюз обещаха да се борят с организираната престъпност и да премахнат ендемичните практики на ползване на политическия и държавни ръководни постове за добиване на лично богатство чрез-,тъмни, непочтени,нечестни,незаконни действия досега с малък успех.

  Целия свят знае че България е НайБедната,Престъпна, Беззаконна и Корумпирана страна, и както се вижда от опасенията на Божков за произвол,терор,малтретиране или убийста на неудобните на власта от законоприложните органи на България.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране