Зареждане

Напишете

СКАНДАЛ

Марешки затънал в космически дългове, съпругата му участва в 93 фирми!

share

Задължения в многомилионни размери, акционерни участия в 93 компании плюс ценни книжа за милиони левове и солидни вземания са описани в декларацията по публичния регистър на зам.-председателя на Народното събрание Веселин Марешки, публикувана на сайта на Сметната палата.Почти всичко от активите и пасивите на семейния бизнес се води на името на съпругата на бизнесмена – политик. Става въпрос за наистина смайващи суми, които са непостижими за ума на средния българин.

Светлана Александровна Марешка има две вземания по договор. Едното е на стойност 1 135 000 лева, а другото – за 42 500 лева.

В графата за задължения над 5000 лева в декларацията са описани цели 48 реда – към доставчици, по кредитни карти и сделки, по които семейството се явява солидарен длъжник.

Ето само някои от тях:

Договор, по който Марешки и съпругата му са солидарни длъжници за 4 000 000 лева, поръчителство на двамата по договори за 4 милиона евро, за 11 млн. евро и 7,6 милиона лева.

Освен това двамата са поръчители и по други контракти на впечатляваща стойност – за 1 298 153 евро, за 5 000 000 лева, за 23 милиона лева и се водят солидарни длъжници по отделен контракт за 10 милиона лева.

Светлана Александровна Марешка е декларирала и акции в Фармхолд АД на стойност 796 000 лева и книжа във Фармнет АД, придобити за 9 926 000 лева.

Съпругата на лидера на ВОЛЯ е обявила и участие в 93 търговски дружества, свързани основно с фармацевтичния бизнес и търговията с горива.

На фона на милионните активи и пасиви на семейството имотите на Марешки никак не впечатляват.

Двамата притежават идеална част от дворно място във Варна от 624 кв. м, придобито през 1993 година за 63 800 неденоминирани лева и част от дворно място от 160 кв. м пак в морската столица, придобито през 1997 г. Заместник-председателят на парламента е декларирал и право на строеж на апартамент във Варна, придобито през 2009 г. срещу 7217 лева. Съпругата на Марешки има и половин къща във Волгоградска област, Русия.

На името на лидера на ВОЛЯ се води и незастроен поземлен имот в с. Орешак, Троянско. Той има и част от ливада от 3 декара в село Патрешко, Троянско.

Наличните семейни средства са основно в съпругата Светлана Александровна, която има 20 000 лева и още 2724 лева. Марешки е декларирал налични 13 000 лева.

Парите на влог също са основно при жената на бизнесмена политик. Г-жа Марешка има два депозита в банки. Единият е за 58 072 лева, а другият – за 140 583 евро (274 956 лева). На нейния фон собственикът на аптеки и бензиностанции е направо бедняк.

Всичките средства на Марешки в банка са 2317 лева и 52 евро.

бутони към социални мрежи

Етикети:

Остaвете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.