Зареждане

Напишете

ПОЛИТИКА

Прокуратурата проверява Нено Димов заради Калиакра

share

Върховната административна прокуратура (ВАП) проверява законността на заповедта на министъра на околната среда и водите Нено Димов във връзка със защитените зони „Белите скали“ и „Комплекс Калиакра“. ВАП е изискала от министър Димов копия от административната преписка по издаване на заповедта, както и от документацията за защитена зона и начина на създаването на картен материал и координатен регистър на границата на защитената зона.

Да се демонтират вятърните турбини на упоменатите в решението на Европейския съд ветропаркове и да се отстранят негативните въздействия от голф игрището „Тракийски скали“. Това е становището на Българското дружество за защита на птиците и на БърдЛайф Интернешънъл относно защитените зони „Калиакра“ и „Белите скали“. Природозащитниците са категорични, че е необходимо незабавно да бъде преустановена работата на ветрогенераторите като временна мярка съгласно чл. 260 на Договора на ЕС. Според тях  Европейският съд трябва да се произнесе, че съоръженията са в нарушение на Европейското природозащитно законодателство. Необходимо е да бъдат демонтирани ветропарковете на „АЕС Геоенерджи“, „Дисиб“ и „Лонгман Инвестмънт“, както и на ИНОС 1 и EVN от Калиакра и да бъдат предприети мерки за възстановяване на степните местообитания на птици в защитените зони „Белите скали“ и „Калиакра“. Освен това трябва и подробна оценка на въздействието на голф игрището „Тракийски скали“ върху видовете и местообитанията им, както и да бъдат изчислени мащабите на нанесените щети и да бъде приложен план за възстановяване на щетите, настояват природозащитниците.

От дружеството за защита на птиците припомнят, че понто-сарматските степи като специфичен тип местообитание са описани още през 1995 г. Първото им картиране е проведено през 2005 г. за целите на определяне на „Натура 2000“. Второто е през 2012 г. и е възложено от МОСВ в рамките на проект, финансиран с европари по програма „Околна среда“. Тогава са определяни полигони, съвпадащи с границите на имотите, в които се срещат понто-сарматски степи, посочено е какъв процент от площта на полигона е зает от това местообитание. Картата на възстановената собственост към 2012 г. посочва значителни разлики между определените от експертите полигони с наличие на степи и декларирания от собствениците начин на трайно ползване, твърдят природозащитниците.

Според тях причината е, че част от земите са продадени от общините на частни собственици, които са променили начина на трайно ползване, за да могат впоследствие да реализират проекти. През 2014 г. част от тези степи са разорани и превърнати в овощни градини, а през 2016 г. останалата част са опожарени и в значителна степен разорани с цел създаване на овощни градини. Към 2007 г. тези степи са били общинска собственост, но после са продадени на юридически лица, припомнят природозащитниците.0

Според Нено Димов териториите на „Натура 2000“ са разчертани „с множество грешки“ още през 2005-2006 г. Процедурите срещу България започнали заради близо 600 проекта, а в крайна сметка държавата е осъдена за 6 ветрогенератора и голф игрище, твърди министърът. „Комисията прие, че ако въведем плана за управление, няма да иска ефективно събаряне. В момента перките и голф игрището и множество други проекти (къщи, разорани терени, къщи за гости) бяха спасени и няма да бъдат събаряни“, уверява екоминистърът.

бутони за социални мрежи

Етикети:

Остaвете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.