24.03.2020 | 11:21
„Държавен вестник“ публикува в извънреден брой Закона за извънредното положение
Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение е публикуван в броя на „Държавен вестник“ от 24 март.

Част от текстовете на закона бяха прегласувани от депутатите на извънредно заседание на 23 март, след като президентът Румен Радев наложи вето върху тях. След като народните представители се съобразиха със забележките на държавния глава, той издаде указ за обнародването на нормативния акт.

Новият закон предвижда, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове. Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии.

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Законът позволява военнослужещите от въоръжените сили да извършват проверки за установяване самоличност на лице, да ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 от Закона за здравето, като се съставя двустранен писмен протокол, да спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, да ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт и да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо.

Въвежда се и 5000 лв. глоба при нарушаване на противоепидимичните мерки.

Повечето от нормите влизат с обратна сила – още от 13 март, а всички останали от днес, 24 март. Сред тези, за които изрично е посочено, че влизат от днес са промените в Наказателния кодекс, които предвиждат поправки в текста за наказание при продажбата на стоки на цена над определената по време на извънредното положение.

Пълният текст на закона може да видите на сайта на официалното държавно издание.

Loading...
оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране