Posts Tagged ‘справедлив преход’

Как властта лъже енергетиците, че тецовете ще работят до 2038 г.

Posted on: октомври 2nd, 2023 by МИГ No Comments

В последната редакция на териториалните планове е записано следното:

С нарастващата роля на производството на електрическа енергия от нискоемисионни източници, в прехода се очаква 80% намаление на емисиите на CO2 в енергийния сектор до 2030 г. в сравнение с 1990 г. и над 90% намаление на емисиите на CO2 в енергийния сектор от 2035 г. нататък“.

Нека да обясним какво означава това в цифри:

За базова година се приема 1990. Тогава България все още е била силно индустриализирана страна и въглеродните емисии в сектор „Енергетика“ възлизат на 68,27 млн. тона.

Целите за редукция до 2030 г. с 80% спрямо 1990 г. означават максимално емитиране на 13,65 млн. тона СО2. Редукция с 90% до 2035 г. означава максимално емитиране на 6,82 млн. тона СО2. Към момента съгласно „Статистическа книжка за 2022 г.“, издадена от ЕСО в България съществуват следните инсталирани мощности на въглища:

ТЕЦ на лигнитни въглища: 4119 МВт

ТЕЦ на черни въглища: 356 МВт

Общо: 4475 МВт

През последните няколко години сектор “Eнергетика емитира СО2 в рамките на 40 – 45 млн. тона в зависимост от обема на производството и натоварването на мощностите.

Това означава повече от трикратно намаление в рамките на следващите 6 години и шесткратно до 2035 година!

Редукцията на СО2 до 13.65 млн. тона до 2030 г. съответства на редукция на мощностите от 4475 МВт до 1450 МВт.

Редукцията на СО2 до 6.82 млн. тона до 2035 г. съответства на редукция на мощностите от 4475 МВт до 800 МВт.

За да се изпълнят указанията на териториалните планове, е абсолютно невъзможно да не се затварят ТЕЦ до 2038 г., както звучат обещанията и уверенията на министър-председателя.

Всички други твърдения са неверни и представляват явно и целенасочено изкривяване на действителната ситуация, въвеждайки в заблуждение както протестиращите миньори и заетите в ТЕЦ, така и всички български граждани.

Въпреки че са премахнати предишните клаузи за поетапно закриване на мощности (2900 МВт до 2030 и 1000 МВ до 2035), в действителност изискването за редукция на СО2 е още по-рестриктивно и дори увеличава необходимостта от затваряне на мощности и цели централи. Разбира се, съдбата на въглищните мини, намиращи се в Западна България и Маришкия басейн, е предизвестена, поради липсата на пазар, където те да реализират произвежданата продукция. Изчисленията показват, че до 2030 година ММИ ще трябва да свие производството си от 30 млн. тона годишно до около 14 млн. тона годишно, а до 2035 – под 9 млн. тона годишно. Това ще доведе до ликвидирането на цели рудници и освобождаване на работещия в тях персонал, въпреки че наличните ресурси в комплекса позволяват безпроблемен добив през следващите 60 години!

Териториалните планове застрашават националната енергийна сигурност, предвещават бърз и неминуем край на българската въглищна енергетика, без да очертават ясно и конкретно как, кога и с какво ще се заменят тези мощности, нито пък дават ясно и оптимистично бъдеще за заетите (пряко и косвено) над 40 хил. души в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора.

В допълнение на това България с около 1000 МВт е нетен износител на електроенергия и стабилизира нуждата от енергия в целия регион. При гореспоменатото намаляване на производствени мощности, износът изцяло ще се преустанови, а необходимостта на държавата за поддържане на енергиен баланс ще доведе до внос от над 1500 МВт.

Както се случи през зимата на 2017 г., въпросът е по-скоро може ли България да внася такива количества енергия, имайки предвид, че всички наши съседни страни изпитват остър дефицит по същото време. В такъв случай правилният въпрос би бил не на каква цена, а изобщо това възможно ли е и рискуваме ли да допуснем режим на тока?

Правителството показа плановете за “справедлив преход”: 27 000 стават безработни, производството на ток се свива 4 пъти

Posted on: октомври 2nd, 2023 by МИГ No Comments

Правителството показа плановете за развитие, вдигнали енергетици и миньори на протест.

Финалните териториални планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил са публикувани на страницата на Министерството на енергетиката в петък, 29.09.2023 г., подчертават от правителствената информационна служба.

Премиерът Денков заяви, че с тези планове не се затварят мини и ТЕЦ-ове, а се взимат едни 4 млрд. лева

На теория всичко звучи добре – заместваме ТЕЦ-овете със солари и вятърна енергия, природата е опазена, вземаме парите и всички живеят щастливо. Но се оказва, че има 9 проблема, с които териториалните планове се оказват за несправедлив преход.

1. Липса на точни прогнози за замяната на въглищата

Предвижда се производството на ток от въглища да бъде свито 4 пъти до 2030 г. Така от общо инсталирани мощности за 4505 мегавата ще се спрат цели 4277 мегавата – излиза, че почти няма да остане работеща централа.

2. Няма яснота какво ще ги замести

В плановете не е посочено как точно и в какви срокове отпадналите въглищни централи ще бъдат заместени. Споменати са нови мощности от ВЕИ централи, които обаче имат непостоянно производство. Това поставя под сериозен риск енергийната сигурност на страната и не е ясно дали ще има достатъчно ток. Достатъчно е да си припомним, че през януари 2017 година всички съседни държави на България спряха износа на ток.

3. Несигурните алтернативи

Като алтернтатива на въглищата в плановете се посочват няколко възможности. Едната са фотоволтаичните централи. Но за съжаление, те не са постоянен източник на електрическа енергия. А през зимата, при по-малко произведен ток, потреблението е по-голямо и може да има недостиг.

Друга алтернатива са вятърните електроцентрали. Само че областите Стара Загора, Кюстендил и Перник не се славят като места, където имат силни и постоянни ветрове. А в регионите Перник и Кюстендил е абсолютно невъзможно дори частично заместване на енергията, произвеждана от двете въглищни централи там.

Трети заместител е зеленият водород. Но в момента технологията за производството му все още не е развита и е скъпа, няма изградена инфраструктура за пренос и консумация на водород. Такава най-рано може да се очаква след 2030 година. За област Кюстендил се споменава, че има в изобилие геотермални извори, които да се използват. Само че капацитетът на такива инсталации е изключително малък. Да не говорим за това, че в регионите Перник и Стара Загора геотермални извори няма.

Сравнително добра алтернатива са централи, използващи биометан, защото са надежден източник на базова енергия. Например тецовете “Бобов дол” и “Брикел” вече инвестират в тази област. Но централите, използващи биогаз, са малки и той може да служи за подобряване на горивния микс, но не и да замести изцяло въглищата.

4. Няма прогноза за потреблението

В плановете изобщо не е посочена прогноза за повишеното потребление на ток в транспорта. А това е неизбежно с масовото навлизане на електромобилите. В България това ще се съчетае с намалено производство на ток. В най-добрия случай това би довело до високи цени на електроенергията, а в най-лошия – до голям недостиг.

5. Какво правим с хората

От социална гледна точка плановете уж се заемат с въпроса за преквалифициране на освободените работници от мини и въглищни тецове. Но в трите засегнати региона липсват други големи предприятия, а инвестиции в нови не се правят. Регионите Перник и Кюстендил са особено бедни, закриването на тецове и мини ще засегне 27 000 души, а това ще доведе до трайна безработица и бедност. Плановете за рекултивация на закритите въглищни мини и ангажирането на уволнените миньори там не дават дълготрайна заетост.

Ето линкове към тях:

https://www.me.government.bg/themes/teritorialen-plan-za-spravedliv-prehod-na-oblast-stara-zagora-2469-1642.html

https://www.me.government.bg/themes/teritorialen-plan-za-spravedliv-prehod-na-oblast-pernik-2468-1642.html

https://www.me.government.bg/themes/teritorialen-plan-za-spravedliv-prehod-na-oblast-kyustendil-2467-1642.html

На страницата на Министерството на енергетиката са качени образците на териториалните плановете за трите области, които бяха предложени за обществено обсъждане на 2.08.2023 г.

https://www.me.government.bg/themes/ministerstvoto-na-energetikata-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-teritorialnite-planove-za-spravedliv-prehod-na-regionite-stara-zagora-pernik-i-kyustendil-2463-1642.html

По думите на Васил Велев от АИКБ  не е ясно защо ЕК упорито не иска да преразгледа ангажимента за 40% редукция на въглеродните емисии към 2026 г. спрямо 2019 г. Велев подчерта, че такъв ангажимент не е поет от други страни с повече въглища от нас. Според него това създава много сериозни проблеми за страната, която вече беше лишена, при това абсолютно неоснователно, от 4 изправни ядрени реактора.