21.05.2016 | 0:52
Бърз преглед, бърз анализ: хранилката ми замириса
БлАжен поток

Анна Цолова, НТВ: В студиото влиза министърът на енергетиката Теменужка Петкова! Вчера депутатът от Реформаторския блок (РБ) Настимир Ананиев съобщи, че “Южен поток”, дружество “Южен поток България” съществува, въпреки че от края на 2014 г. проектът е прекратен и някакви хора през 2015 г., десетки на брой, получават сериозни заплати, средно около 4-5 хиляди лева на месец. Министърът на енергетиката е в студиото да ни каже защо така. Има много въпроси към вас, но да започнем с този – най-резонният и най-логичният в случая въпрос е как е възможно да съществува дружество по несъществуващ проект? Освен че съществува, това дружество си разпределя и доста сериозни суми под формата на заплати.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Вие знаете и българските граждани знаят, че на 1 декември 2014 г. беше направено политическо изявление от страна на президента Путин във връзка с решението за спиране на проекта “Южен поток”. Този проект се реализира в рамките на една съвместна компания, едно съвместно акционерно дружество, в които акционери са с по равен брой дялове, съответно с по 50% Българският енергиен холдинг (БЕХ) и съответно “Газпром”. Т.е. всички решения, които се взимат по отношение на тази проектна компания, на това дружество, се взимат от двамата акционери. Веднага след това изявление на президента Путин ние, разбира се, си зададохме същия логичен въпрос като вас и като всички български граждани, предполагам. Направихме един бърз преглед, бърз анализ по отношение на разходите, които се извършват там, по отношение на статута на акционерната компания, за да видим какви действия следва да бъдат предприети. И през 2015 г. ние предприехме действия от българска страна, нашият акционер БЕХ след мое писмо, с което настоях да бъде предложено на другия акционер да се преформатира и преструктурира акционерното дружество и съответно да бъдат приведени в съответствие възнагражденията, които служителите в компанията “Южен поток”…

АЦ: Извинете, може би ви задавам нелогичен и тъп въпрос, извинявам се, че така се изказвам, но не трябва ли, когато проектът се прекратява, дружеството да бъде заличено, най-вероятно в правния мир съществува подобно действие?

ТП: Както споменах, такива решения се взимат от двамата акционери. Няма как българската държава или съответно руската държава да вземе такова решение. Има акционери и те взимат такова решение. Понеже ставаше дума за разходите, важно е да кажем следното – още през 2015 г. ние предприехме действия да бъдат редуцирани тези разходи с оглед новият статус на проекта от руска страна и тази заявка.

АЦ: Те са стотици хиляди на година. Колко души са работили през 2015 г.? Вие и вчера ни изпратихте прессъобщение, в което казвате, че сте редуцирали хората до трима-четирима или нещо такова?

ТП: Към 31 декември 2014 г. служителите, които работят в компанията, са 34. Ако погледнете справката, която ние сме предоставили, всъщност тя олицетворява действията, които ние сме предприели, още през м. септември тези служители са 19. Към настоящия момент, към днешна дата в проектната компания работят 6 служители, в т.ч. двама са от руска страна, съответно изпълнителен директор от руска страна и негов технически експерт и от българска страна четири служители.

АЦ: Те какво работят?

ТП: Сега ще поясня. (Пояснява. Няколко човека пазят спомена за трасетата на Потока, които могат да се ползват и за Хъбчето.) (…)

АЦ: Руснаците съгласни ли са, тъй като тези активи и документи са и техни, да бъдат използвани от България за други нужди?

ТП: България би могла да се възползва по съответния ред. Ето защо ние трябва да подходим много разумно и много прагматично в тази ситуация. Тези активи биха могли да бъдат продадени при определени обстоятелства, биха могли да бъдат много полезни за нас.

АЦ: Колко души работят в момента и какви заплати получават?

ТП: Шест човека работят. (…)

АЦ: Т.е. те работят тези 3-4 души съхранение на документи, аз това разбирам.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране