21.06.2024 | 18:17
Бием Германия и Франция по цени на мляко и сирене
В Полша и Румъния храните са по-евтини, отколкото при нас. В България млечните продукти струват с 27% по-скъпо от средното ниво за страните от ЕС

България не може да стигне Германия и Франция по заплати и стандарт на живот, но по един показател вече сме ги изпреварили. Цените на млякото, сиренето и яйцата в страната ни са по-високи отколкото в редица икономически по-развити държави, като Германия и Франция, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Цените на млякото, сиренето и яйцата в България са с 26,9% по-високи от средното ниво за страните от ЕС. Това прави тези храни едни от най-скъпите не само в ЕС, а и в цяла Европа. По-високи, отколкото при нас, са цените на млякото, сиренето и яйцата само в Исландия (където струват с 55,5% над средното за ЕС ниво), Швейцария (+41,8%), Гърция (+38%) и Малта (+29%). Дори в Люксембург, която е страната от ЕС с най-високи доходи на хората, тези основни храни са по-евтини, отколкото в България. В Люксембург цените на млякото, сиренето и яйцата са с 19,5% над средното ниво за страните от ЕС.

В Германия продават тези основни храни само с 2,7% по-скъпо от средното за ЕС ниво, което означава, че в България цените са с близо 24 на сто по-високи, отколкото в Германия. Във Франция млякото, сиренето и яйцата са още по-евтини и цените им са с 8,3% по-ниски от средното ниво за ЕС. В България продават тези основни храни с над 38% по-скъпо, отколкото във Франция. Същевременно минималната заплата в България е 933 лв., което прави 477,04 евро, докато във Франция най-ниското възнаграждение е 1766,92 евро, а в Германия – 2054 евро. За да стане още по-ясно каква е разликата между цените и заплащането в България и страни като Германия и Франция, от КНСБ правят изчисления какво количество стоки може да бъдат купени с минималната заплата в различни страни от ЕС. В България с една минимална заплата може да бъдат купени само 6,9 кошници с 20 жизнено важни стоки (19 храни + бензин). С минималната заплата във Франция хората могат да купят 31,95 кошници с 20-те жизнено важни стоки, а в Германия – 32,7 кошници.

От страните в Европа млякото, сиренето и яйцата са най-евтини в Полша. Там цените са с 22,7% по-ниски от средното нива за ЕС. Това означава, че цените на тези основни храни в България са с над 63% по-високи, отколкото в Полша.

Общо цените на храните в България са с 13,5% по-ниски от средното ниво за ЕС. Но цените на храните в Полша и Румъния са по-ниски отколкото в България, въпреки че там заплатите са по-високи. В Полша храните са с 24,2% по-евтини от средното за ЕС ниво, а в Румъния цените са с 27,3 под средното ниво. Същевременно минималната заплата в Полша е 977,53 евро, а в Румъния е 663,24 евро.

Ако погледнем всички страни от Европа, храните са по-евтини, отколкото при нас, и в Черна гора, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Турция. Най-евтини са храните в Турция, където цените им са с 37% по-ниски от средното ниво за ЕС.
Хлябът и зърнените храни в България са по-евтини отколкото в повечето страни от ЕС и Европа. У нас цените на тези храни са с 27,8% по-ниски от средното ниво за ЕС. Но в Румъния хлябът и зърнените храни са още по-евтини и цените им са с 36,6% под средното ниво за страните от ЕС. Най-евтини са тези храни в Турция (с 44,2% под средното ниво).

По отношение на месото ситуацията е същата като при хляба. В страната ни месото струва с 27,7% по-евтино от средното за ЕС. Но месото в Полша и Румъния е по-евтино, а най-ниски са цените в Турция.

От основните храни, наблюдавани от Евростат, само рибата в България е най-евтина спрямо останалите страни от ЕС. Но в Турция рибата е значително по-евтина, отколкото при нас.

Хлябът и зърнени храни, месото, рибата и млечни продукти имат огромно значение за разходите на домакинствата, защото тези четири групи формират съответно 17%, 23%, 5% и 16% от разходите на домакинствата за храна.

Най-скъпо е в Швейцария

Цените в България са с 40% по-ниски от средните за ЕС

Румъния е близо до нас

Потребителските цени в България са с 45,5% по-ниски, отколкото в Германия, но минималната заплата в страната ни е със 76,7% по-ниска.

Цените на основните стоки и услуги в България са с близо 40% по-ниски от средното ниво за страните от ЕС. Най-близо до нас от страните-членки на ЕС е Румъния, където цените са съвсем малко по-високи. На трето място по най-ниски цени е Полша (с 34% под средното за ЕС ниво).

Ако погледнем данните на Евростат за всички страни от Европа, най-евтино е в Турция (с 57,7% под средното ниво), а най-скъпо е в Швейцария (с 74,1% над средното за ЕС ниво). На второ място по най-високи цени е Исландия, а на трето е Дания, която е и най-скъпата страна от ЕС. В Дания цените са средно с 43,4% над средното за ЕС ниво. На следващите места по най-високи цени са Ирландия (с 42% над средните) и Люксембург (+35%).

В Германия потребителските цени са с 9,6% над средното за ЕС ниво. А най-близо до средното за ЕС са цените в Италия, където те са само с 1% под средното ниво. Оказва се, че като цяло потребителските цени в България са с 45,5% по-ниски, отколкото в Германия. Но минималната заплата в България е със 76,7% по-ниска, отколкото в Германия.

От наблюдаваните от Евростат 36 страни в Европа Швейцария е с най-високо ниво на цените на хляба и зърнените храни, на месото и на рибата. Исландия е най-скъпата страна за млечни продукти (мляко, сирене и яйца). В рамките на ЕС Дания е най-скъпата страна за хляб и зърнени храни, Германия за риба, Люксембург за месо, докато Гърция е най-скъпа за млечни продукти (мляко, сирене и яйца).

Даваме малко за дрехи и ресторанти

Маслото и олиото ни са сред най-скъпите

Мазнините са най-евтини в Полша

Маслото и олиото в страната ни са по-скъпи, отколкото в Австрия, Германия и Франция.

Маслото и олиото в България са сред най-скъпите в ЕС, показват данните на Евростат за 2023 г. У нас цените на маслото и олиото са със 17,2% над средното за ЕС ниво. Така по цени на тези продукти изпреварваме страни като Австрия, Германия и Франция. Най-евтини са маслото и олиото в Полша, където цените са с 15,6% под средните за ЕС.

Плодовете и зеленчуците в България са по-скъпи, отколкото в Полша и Румъния. Но ресторантите и хотелите в България са най-евтините в ЕС, показват данните на Евростат. У нас цените на ресторантите и хотелите са с 48% под средното ниво за страните от ЕС. Най-близо до нас по цени на ресторанти и хотели от страните от ЕС са Румъния и Унгария, а най-високи са цените в Дания (с 52% над средните), Финландия (+29%) и Ирландия (+28%).

Дрехите в България са с 18% под средното ниво за ЕС, но в Испания дрехите са по-евтини. Най-скъпи са дрехите в Дания (с 31% над средното за ЕС ниво), Чехия (+26%) и Естония (+18%).

Безалкохолните ни като в Люксембург

Стигнахме европейците при алкохола

Цигарите ни са най-евтини

Алкохолът в България се доближи до средните цени за страните от ЕС, но цигарите в страната ни са най-евтини.

По ниво на доходи българите още не могат да стигнат средния европеец, но по цени на алкохола ги настигнахме. Цените на алкохолните напитки в България са само с 0,8% под средното за ЕС ниво, показват данни на Евростат. Така изпреварваме по цени на алкохола редица държави като Румъния, Полша, Унгария, Германия, Австрия и Нидерландия.

Алкохолните напитки в България са с 13,8% по-скъпи, отколкото в Германия, и с 19% по-скъпи, отколкото в Австрия. В Европа най-скъп е алкохолът в Исландия (с 177,8% над средното за ЕС ниво), Финландия и Ирландия (и в двете страни цените са над два пъти по-високи от средните за ЕС).

По отношение на цените на безалкохолните напитки сме още по-напред спрямо другите страни от ЕС. Стойността на безалкохолните напитки в магазините в България е с 9,9% над средното ниво за ЕС, като най-близо до нас по цени на безалкохолните са Люксембург и Белгия. В редица икономически по-развити страни, с значително по-високи доходи, като Австрия, Франция и Германия, продават безалкохолните на по-ниски цени, отколкото при нас, показват данните на Евростат.

Но цигарите в България са най-евтините в ЕС. У нас цените на тютюневите изделия са с 51,5% по-ниски от средното за ЕС ниво. От страните в Европа по-евтини са цигарите само в Босна и Херцеговина, Северна Македония и Турция. Най-скъпи са цигарите в Ирландия – със 158% над средното за ЕС ниво. Цените на алкохола и цигарите в Ирландия са 3,2 пъти по-високи, отколкото в България. Тези големи разлики на цените се дължи главно на разликите в данъчното облагане на тези продукти.

Източник: Труд

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране