Трима от преките свидетели на [...]

Има свидетелства за това, че SS клубът [...]

Като служебен и редовен вътрешен [...]