– Г-н Джалев, защо преди две години [...]

Трима от преките свидетели на [...]