14.08.2020 | 10:12
Държавата ”подари” на Доган пристанището на ”ТЕЦ Варна” за 35 г.
Публичната държавна собственост е била отстъпена на почетния председател на ДПС, което е в нарушение на няколко закона
Ахмед Доган получи безвъзмездно кея и съоръженията на пристанището в ТЕЦ ”Варна” за следващите 35 години. Срокът съвпада с периода, в който публична държавна собственост (каквито са кея и съоръженията на пристанището в ТЕЦ-а) могат да бъдат отдавани на концесия срещу съответната такса. Такава обаче няма да бъде плащана от Доган според сключено “рамково споразумение”.

Това показват документите за сделката, с които разполагат от “Дневник”.

Публичната държавна собственост е била отстъпена на почетния председател на ДПС, което е в нарушение на няколко закона.

В документацията, изготвена за предоставянето на пристанището на централата за безвъзмездно ползване от дружеството но Ахмед Доган, то е наречено „ТЕЦ Езерово“. За експлоатацията му почетният лидер на ДПС е създал компанията „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД. Структурата на собствеността в него е следната: Акциите му се притежават еднолично от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, което от своя страна е еднолично притежание на „Сигда“ ООД. В нея 70% от дяловете са на Ахмед Доган. Останалите 30% са поделени между сина и дъщерята на Данаил Папазов – бивш министър на транспорта в правителството на Пламен Орешарски.

Разрешение за изработване на „генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ТЕЦ Езерово“ е било издадено в началото н 2019 г., а под документа стоят подписите на транспортния министър Росен Желязков и шефът на МРРБ Петя Аврамова. Въпросният генерален план включва подробен устройствен план, като в него влиза план за регулация и застрояване за пристанищната територия, както и парцеларен план за пристанищната акватория.

В заповедта е записано, че към преписката, образувана по заявлението за инвестиционно намерение на „ТЕЦ Варна“, служебно е присъединено писмото на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ от 14 ноември 2018 г., „съдържащо изрично волеизлияние, че държавното предприятие, в качеството на лице, упражняващо правото на публична държавна собственост върху имоти, които съставляват част от територията на пристанище „ТЕЦ Езерово“, както и върху разположените в този имот елементи на пристанищната инфраструктура, не възразява срещу разглеждането и произнасянето по инициативата на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за разширение и модернизация на пристанището“.

Казано с други думи – шефът на държавното предприятие “Пристанищна инфраструктура” – Ангел Забуртов, е декларирал, че е съгласен компанията на Ахмед Доган да се разпорежда с публичната държавна собственост и то без тя да е отдадена на концесия.

“Рамковото споразумение”

Именно това е една от съществените стъпки, които помагат за безвъзмездното предоставяне на съоръжението в ръцете на почетния председател на ДПС. Текстът в него обаче остава мистерия. Експерти обаче твърдят, че каквото и да фигурира в него като клаузи, то не е валиден способ за разпореждане с публична държавна собственост.

Има нарушение и на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Според юридическият акт държавното предприятие няма право да извършва пристанищна дейност или пък да влиза в съдружия с пристанищни оператори. Законът изрично упоменава, че на държавното предприятие е забранено да извършва морско-технически услуги, влачене или тласкане, швартоване, снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия, приемането и обработването на отпадъци, обработката на товари, поща и т.н.

Въпреки това през октомври 2019 г. министърът на транспорта Росен Желязков подписва удостоверението за експлоатационна годност на пристанище „ТЕЦ Езерово“, което е със срок от 35 години. В този документ като собственици на пристанището са посочени Република България и „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, което е упоменато и като единствен пристанищен оператор.

Loading...
оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране