20.12.2019 | 16:29
ТЕЦ – Сливен: Оползотворяването на РДФ е жизнено важно за нашата икономика и за по-голямата енергийна независимост в сектора ни
През 2019 г. осъществихме основна реконструкция на енергийния ни котел и обърнахме сериозно внимание на депото за неопасни отпадъци, казва инж.Павлин Костов

В края на годината всеки един от нас си прави равносметка каква е била тя за него. Изпълнили ли сме целите, поставени в началото й, била ли е успешна и си правим план какво трябва да направим в следващата. Днес тази равносметка ще направим с директора на „Топлофикация Сливен“ ЕАД инж. Павлин Костов.

Инж. Костов, каква е оценката ви за изминаващата 2019 г. за „Топлофикация Сливен“ ЕАД?

Динамична и изпълнена с предизвикателства година, но и с успехи в нашата дейност. През 2019 г. осъществихме основна реконструкция на енергийния ни котел и обърнахме сериозно внимание на депото за неопасни отпадъци. Направихме подобрения в абонатните станции и топлопреносната мрежа.

В началото на годината си поставихме няколко основни цели. Едни, от които бяха да постигнем по-голяма рентабилност на пазара и да се намалят емитираните замърсители в атмосферния въздух. Смятам, че успяхме в голяма степен да изпълним целите си. През 2018 г. получихме разрешение за оползотворяване на модифицирано гориво от РДФ, с което ще успеем да разнообразим енергийния си микс и да подобрим екологичните ни и икономически показатели.
Чрез оползотворяването на РДФ ще успеем и да помогнем на града ни в решаването на проблема с депонирането на отпадъци. То е жизнено важно и за българската икономика и за по-голяма енергийна независимост. Тук искам да уточня, че ние не „горим боклуци“, а оползотворяваме РДФ с технология ,която отговаря на всички европейски стандарти и политики.

Постоянно чувам това „за боклуците“ и искам да обясня, че модифицираното гориво РДФ представлява отпадък, който е преработен с цел употребата му като заместващо или вторично гориво. То се използва като алтернативно в много топлофикационни централи.

Също така се намалява депонирането на отпадъци, на което в ЕС не гледат с добро око, защото е причина за замърсяването на почвите и водите и води след себе си редица болести.

По какви други проекти мислите да започнете да работите?

Предвиждаме въвеждане в експлоатация на линии за директно изгаряне на биомаса към два от нашите котела. Внесли сме инвестиционно намерение за внедряване на биомаса в производствената ни дейност.

Както за РДФ, така и за биомасата чух какви ли не определения и за това искам да успокоя всички, че едва ли има по-екологично гориво от биомасата. От биогоривата се произвежда чиста енергия. При нас, например, биомасата ни е основно слама, като и слънчогледови люспи и оризови люспи, които са по-ниско калорични. При третирането им няма как да се замърси въздух.

По какъв начин ще следите отделените емисии във въздуха от дейността ви?

Имаме изградена газооочистваща инсталация и електрофилтри, които улавят вредните димни газове и прах. Те чистят почти всички фини прахови частици /98%/ .

Количеството РДФ, което оползотворяваме се следи от специално монтирани уреди за измерване на температурата. Всички вредни вещества изгарят при температура от 850°C. В нашия случай, при намаляване на температурата под 900°C, автоматично се включвар дизелови горелки в скарната предкамера, където става и изгарянето на РДФ.

Какво предстои през 2020 г. за „Топлофикация Сливен“ ЕАД?

Продължаваме да развиваме и утвърждаваме започнатите проекти. Разбира се, да поддържаме изправни нашите съоръжения, чрез ремонтни дейности и при нужда подмяна с нови. Разширяване на топлопреносната ни мрежа и не на последно място да увеличаваме броя на абонатите, предпочели централното отопление.

Искам да подчертая, че за нас като Предприятие е много важна и корпоративната социална отговорност. Следим стриктно спазването на условията за безопасен труд на нашите служители. Осигуряваме справедливо заплащане на труда им и добри условия на труд. За нас спазването на стандартите е от изключително важно значение от една страна за по-висока отдаденост на заетите служители и от друга по-голямо доверие към Топлофикацията.

Какво ще пожелаете на нашите читатели?

Искам да пожелая на всички весело посрещане на коледните и новогодишни празници. Нека 2020 г. бъде една по-здрава, по-щастлива и по-успешна година!

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране