17.06.2024 | 15:22
Идат шокиращи цени на тока
Част от разходите за производство се увеличават с 300 процента

19 май 2024 г., неделя, ще остане знаков ден в енергийната система на България и ще се запомни, поне от търговците на ток. На този ден облачното време с гръмотевици и дъждове в Западна и Централна България сви драстично тока, произвеждан от фотоволтаиците.

Целият товар на системата е бил 3500 мегавата, но 1000 мегавата от тях в един момент просто са липсвали. Това е колкото един блок на АЕЦ “Козлодуй”, и то в продължение на 10 часа, някъде между 8 и 18 ч.

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е осигурил недостигащата електроенергия, както е правил винаги досега. Но недостигът се заплаща от производителите и доставчиците на енергия, а вече няма таван за тази цена. И при тези липсващи 1000 мегавата стойността ѝ е достигнала космически висоти.

От 26 април е в действие нова Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия. Тя премахва тавана на цените на електрическата енергия при недостиг и при излишък.

Така в този черен 19 май се е стигнало до цени от 2684,50 лв. за мегаватчас при излишък и до 6342 лв. при недостиг. По-просто казано, ако някой е обещал да произведе определено количество ток с определена цена, но не го е направил, трябва да плати гигантска сума.

Енергийни експерти предупредиха пред “Труд news”, че новата методика за ценообразуването на електроенергията ще доведе до шокиращи сметки за ток и поредица от фалити, ако не бъде отменена.

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент “пазар ден напред” затвори при средна цена за базова енергия от 219.58 лв. за MWh с ден за доставка 17 юни 2024 г. Това е повишение 61.8% спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. Източник: Българска независима енергийна борса

От АИКБ, а преди дни и от Асоциацията на свободния енергиен пазар (АСЕП) и Асоциацията на търговците на Електроенергия в България (АТЕБ) отправиха апел за спешна намеса на всички компетентни органи за справяне със създалата се ситуацията във възможно най-кратък срок: “От решаването на този важен въпрос ще зависят финансовата стабилност на пазара и сигурността и бъдещето на българската енергетика като цяло”.

“След публикуването от независимия преносен оператор на 12.06.2024 г. на окончателните цени за балансираща електрическа енергия ставаме свидетели именно на проблеми, които се създават при фактическото прилагане на новата Методика. От така обявените крайни цени става ясно, че ценовите стойности за недостиг и излишък драстично се различават от предварително изнасяните до този момент прогнозни данни от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ЕАД”, описват сериозния проблем с цените на тока от индустрията.

Бизнесът е категоричен, че въпросните крайни цени са “необосновано високи от всички участници на електроенергийния пазар в България”.

От АИКБ дават пример, че в окончателния сетълмент за месец май са публикувани ценови стойности, отчитащи излишък до -2 684,50 лв./MWh и за недостиг – до 6 342,00 лв./MWh. Така окончателните разходи за балансиране за месец май 2024 г. на координаторите на балансиращи групи надхвърлят десетократно всички възможни прогнози и по своята същност представляват “категорично непредвиден и необезпечен търговски риск”.

Икономисти обясниха, че този риск идва и от обстоятелствата, които настъпват при вече действащи и изрядни търговски договори, сключени по време на действащата до месец май Методика на КЕВР. “Към проблема е необходимо да се добави и осъществяваната от координаторите дейност, към която в един много краен момент се прехвърля непосилна финансова тежест, която регулаторът очевидно все още не е оценил и съобразил при поредните драстични “ad hoc” промени в регулацията на електроенергийния сектор”, категорични са от АИКБ и директно заявяват: “Надяваме се, че Министерството на енергетиката на Република България и КЕВР ще вземат предвид изложените по-горе позиция и ще се съобразят с направените от АСЕП и АТЕБ съществени коментари и опасения, зад които застава и АИКБ в качеството си на представителна на национално равнище организация на работодателите”.

Индустриалците коментират в позицията си, че има и “сериозно нарушаване на всички предпоставки за осигуряване на еднакви условия на конкуренция”, при които електроенергийните предприятия да са подчинени на прозрачни, пропорционални и недискриминационни правила, такси и третиране, по-специално в областта на задължението за балансиране.

Част от разходите за производство се увеличават с 300 процента

Застрашена е финансовата стабилност на свободния пазар

От АСЕП и АТЕБ предупредиха за фалити в сектора заради драстично увеличени разходи с близо 300 процента за балансиране на електроенергия и изпратиха отворено писмо до енергийното министерство, КЕВР, ЕСО и енергийната комисия в парламента.

Според колективната позиция на търговците на ток, така се застращава финансовата стабилност на свободния пазар. Вероятността от унищожаване на цял сектор от икономиката, като фирми за изграждане и поддръжка на централи от ВЕИ, е изключително висока. Само в един ден от месец Май (19.05.2024), цената по новата Методика е 6207 лв./MWh, а в същия ден и същия час цената на енергийната борса е 70,74 лв./MWh. Това означава, че един производител, ако произвежда в този час би получил 70,74 лв., и би имал разход 6207 лв. за всеки мегаватчас отклонение от прогнозата си за производство.

Явор Куюмджиев, енергиен експерт: Производители, потребители и търговци на ток фалират до месец-два

Цените ще станат 6000-7000 лв./MWh

Балансиране означава, че всеки производител и всеки потребител до 11.00 часа на днешния ден казва какво ще бъде потреблението, съответно производството по часови диапазони – от 7.00 до 8.00 часа, от 8.00 до 9.00 часа и т. н. На базата на тези заявки за търсене и предлагане се формира цената за следващия ден. Когато някой от потребителите или производителите “не уцели” производството си или потреблението, възниква небаланс. Ако производител каже, че от 8.00 до 9.00 часа казва, че ще произведе 100 MWh, а произвежда 80, той е в небаланс, недостиг. А ако произведе 120 MWh, той ще е в излишък. Недостигът и излишъкът преди се търгуваха на свободен принцип и се формираше пазарна цена на т. нар. небаланси.

От 1 май тази година Комисията за водно и енергийно регулиране (КЕВР) въведе нова методология, в която няма тавани на балансирането. Нещо повече, те се определят административно от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) – подчертавам, абсолютно административно и непазарно. Гледайки си разходите, ЕСО определя цените за балансиране – съответно за недостиг и за излишък. Това, което се случи през първия месец на новата методология е, че административно определените цени от ЕСО в някои дни достигаха до 6500 лева/мегаватчаса за небаланс излишък и 2500-2800 лева/MWh за недостиг. Това, преведено на обикновен език означава следното: Ако някои производител е произвел по-малко, отколкото е предвидил, плаща по 2500 лева за мегаватчас, който не е произвел. Това е фалираща ситуация.

В другия случай – при небаланс излишък, потребител, който е заявил, че ще потреби 100 мегаватчаса, а е потребил 80, тези 20 MWh, които не е потребил, му ги таксуват по 6500 лева за мегаватчас. Това също е фалиращо.

Виждате, че и производителите, и потребителите, а и търговците при тази методология до няколко месеца ще фалират. Това е като краен резултат, а като междинен – търговците, които имат подписани договори със своите клиенти (потребители и производителни на електроенергия) и в общия случай са поели някакви ангажименти за балансирането в рамките на търговския риск. Ако балансирането беше както преди на пазарен принцип, нямаше да има промяна. Но сега цялата тежест се пренася върху търговци, производители и потребители на свободния пазар – това са всички промишлени предприятия.

Търговците няма да имат никакъв избор, освен поголовно да започнат да прекратяват договори с потребители и производители. Много малка част от най-големите потребители имат енергетици, които имат възможност да правят прогноза на потреблението и рискът, който ЕСО стовари върху търговците, ще се пренесе върху производители и потребители на електроенергия. А те от своя страна няма да могат да го понесат, тъй като един по един ще фалират или цените на тока ще станат 6000-7000 лв./MWh.

ЕСО не може да балансира голямото количество слънчева енергия, която влиза в мрежата, с една особеност – това не се случва всеки ден, а обикновено събота и неделя. Другата особеност, която започна да се случва, че всички производители и потребители започнаха да си дават заявките събота и неделя. Вижда се, че цената около обяд е нулева или отрицателна. А производителите, за да не произвеждат тогава, когато цената е нулева или отрицателна, тъй като за тях това е минус – плащат цена за пренос, за балансиране и тн, те по-скоро започнаха да се изключват. Това доведе и до друг феномен – започват да плащат за недостиг, защото са казали, че ще произведат повече. Така хаосът става пълен.

Идеята на тази нова регулация е да се премахне “главоболието” на ЕСО, което му струва доста пари. Но не съм убеден, че проблемът с балансирането на ЕСО се решава с фалирането на цялата енергетика, защото това ще се случи. Който и да е по веригата да фалира, щетите за икономиката ще са огромни. Ако фалират търговците, целият пазар ще падне. Ако фалират производители едни след друг, ще се разпадне енергийния пазар, защото ще падне производството на електроенергия, а ако фалират потребители, ще се разпадне целия пазар, защото цените ще се сринат и цялата промишленост на България буквално ще изчезне, или поне някаква сериозна част от нея.

ЕСО да си поеме кръста и да отива да иска пари от ЕС, заради Зелената сделка, защото всичко се случва заради безконтролното и масово включване на фотоволтаични централи, спирането на въглищни централи и т. н. Ситуацията не е само български феномен, но българският патент е да се пренесе целият риск върху участниците на пазара, докато в други държави се прави държавна помощ за съответния системен оператор.

Позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): Провокира се „финансова лавина“ от нестабилност в сектора

АИКБ предупреди, че има системен риск за електроенергийната система.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и нейните членове неведнъж са сигнализирали за възможните проблеми, които новоприетата Методика може да породи при фактическото є прилагане. Вече имаме ясно очертан проблем, който произтича от новото изчисление по новоприетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия по чл.21, ал.1, т.11 от ЗЕ, обн., ДВ, бр. 37 от 26.04.2024 г., в сила от 01.05.2024 г. За същото сигнализират и двете асоциации на търговците на електроенергия – Асоциацията за свободен енергиен пазар (АСЕП) и Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ), чиято позиция ние принципно подкрепяме.

От всичко, представено до момента като кумулативна информация за проблема, набелязваща съществените пропуски в регулациите, искаме да посочим, че в настоящата ситуация координаторите на балансиращи групи са принудени да префактурират директно разходите за балансиране за месец май 2024 г. на своите клиенти, поради липса на каквато и да е друга адекватна възможност за реакция на възникналия проблем. Дори и с предприемането на това неотложно действие от страна на опериращите на енергийния пазар организации у нас няма да се предотврати много възможната поредица от фалити в сектора. Последното от своя страна ще провокира серия от съдебни спорове и всеобща финансова несигурност на енергийния пазар.

Вече изпратените данни за небаланси ще увеличат и гаранционните обезпечения към ЕСО ЕАД – увеличение, което при създалата се ситуация повечето координатори няма да могат да изпълнят, а като последица най-вероятно ЕСО ЕАД ще трябва да прекрати участието на тези организации на пазара на електрическа енергия у нас.

АИКБ споделя изразените силни притеснения от страна на АСЕП и АТЕБ и като работодателска организация е силно загрижена, че вероятността да бъде унищожен цял един сектор от икономиката, свързан с изграждането и поддръжката на централи от възобновяеми енергийни източници, е изключително висока. Обръщаме внимание, че самите ВЕИ производители нямат възможност да поемат очертаните по-горе разходи и ще бъдат принудени да прекратят дейност, което неминуемо ще доведе и до системен риск от невъзможност за управление на електроенергийната система в България.

АИКБ иска да обърне внимание на една важна последица, която ще се окаже неизбежна, а именно – обективната невъзможност на голяма част от координаторите и енергийните компании да изпълняват задълженията си по балансиране поради неприемливите нива на цените за недостиг и излишък още от 01.07.2024 г., като ще бъдат принудени да изпратят клиентите си на доставчик от последна инстанция. Това от своя страна ще предизвика сериозна опасност за финансовата стабилност при самите тях и ще провокира “финансова лавина” от нестабилност в сектора.

Всичко, казано дотук, буди сериозни опасения у членовете на АИКБ и съответно – у нейното ръководство, за енергийната сигурност на страната. То подчертано не отговаря на убежденията на Асоциацията за прилагането на балансирани, конкурентни, справедливи и търговско-обосновани политики в подкрепа на електроенергийния пазар и икономиката на страната ни в сектора, доколкото в противен случай бихме станали съучастници в низ от нескончаеми палиативни инициативи в сектор “Енергетика”, които няма да имат необходимия траен и полезен за икономиката ни резултат.

Източник: “Труд”

1 коментар

  1. Ганьо Балкански каза:

    Истината е само една и тя е много проста за разбиране :
    АЕЦ Козлодуй вече ползва ДЕМОКРАТИЧНО гориво , което е в ПЪТИ по-скъпо от Руското …
    Нещо неясно ?

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране