14.11.2019 | 17:25
Инж. Емил Христов: Изпълняваме поетите ангажименти към жителите на Бобов дол
Ние не просто горим отпадъците от местни производства. Ние оползотворяваме отпадъци, казва директорът на ТЕЦ „Бобов дол“

– Инж. Христов, какви инвестиции направихте и какво е тяхното значение за Бобов дол?

– Инвестициите ни са насочени основно към подобряване на техническото състояние на нашите съоръжения. Те са свързани най-вече с екологията и опазването на околната среда. Чрез нашите инвестиции изпълняваме изискванията на българското и европейското законодателство.

– Запазихте намерението си да горите отпадъци, независимо от нежеланието на местните

– Нека уточня нещо. Ние не просто горим отпадъците от местни производства. Ние оползотворяваме отпадъци. Отпадъците се преработват, за да се превърнат в гориво. Това гориво ние ще използваме като алтернатива на въглищата.

– В много европейски страни това е наложен метод, но там се следи много стриктно. Тук хората се страхуват, че всичко се случва без голям контрол.

– Защо мислите, че тук е лесно? За да бъде издадено разрешение за каквато и да е било промяна в режима на работа на дружество като ТЕЦ „Бобов дол“, се минава през тежка и дълга административна процедура, включваща институции като общини, РИОСВ, МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда.

3 години отне, докато получим разрешение. Това са много документи. Наблюдение и анализ на всички компетентни институции дали изпълняваме европейските изисквания за извършване на тази дейност. Това е много работа и не, не стават лесно нещата.

Инсталацията ни се класифицира като „Инсталация за съвместно изгаряне“, съобразно изискванията на Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

– Наложи ли се да изградите нещо допълнително?

– На площадката на Предприятието са изградени и се експлоатират пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата. Направихме ги, защото те са задължителни и са заложени в комплексното разрешително, както и е по европейското законодателство.

Инсталацията на централата е оборудвана със средства за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите в атмосферния въздух. Непрекъснато стойностите на всички показатели се докладват на институциите.

– Работата в предприятие като Вашето е рискова, обърнали ли сте внимание на безопасността?

– При нас безопасността на работа на служителите е изключително важна. Обръщаме строго внимание на обучението на служителите ни и следим стриктно за спазването на заложените програми и мерки за осигуряване на безопасността им.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране