17.12.2019 | 22:04
КФН отне лиценза на застрахователна компания “Юроамерикан”
Комисията назначава Стефан Петров Стефанов за квестор

Комисията за финансов надзор съобщи, че е взела днес решение за отнемане лиценза за извършване на застраховане на ЗК “Юроамерикан” АД.

Комисията посочва следните основания:

От периодично представяните в КФН от ЗК “Юроамерикан” АД финансови справки и отчети е видно, че през периода януари – август 2018 г. застрахователят не отчита сключени застрахователни договори. В периода септември – декември 2018 г. дружеството е сключило общо 9 застрахователни договора.

От извършената проверка е видно, че в периода от януари до август 2019 г., ЗК “Юроамерикан” АД отново не е сключвало застрахователни договори, нито е завеждало претенции по действащи застраховки, съответно не е изплащало и застрахователни обезщетения.

На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договори, които обаче са сключени с лица, които са акционери на ЗК “Юроамерикан” АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания. Видно от представените в КФН от ЗК “Юроамерикан” АД данни, дружеството не е извършвало застрахователна дейност за период от осем месеца (от януари до август) в рамките на последните две години – 2018 г. и 2019 г.

Освен това ЗК “Юроамерикан” АД не разполагала с налична система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността на дружеството. Назначавани са лица, които изпълняват ключови функции в дружеството, без КФН да е уведомена и без да е получено одобрение от страна на надзорния орган. Не са представяни документи, доказващи, че лицето, определено за ръководител на функцията по управление на риска, отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност. Липсвали актуални вътрешни правила и политики.

Комисията назначава Стефан Петров Стефанов за квестор на ЗК “Юроамерикан” АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране