10.07.2015 | 16:25
КОЙ купи вестник “Преса”?
Защитеният прокурорски свидетел Бисер Лазов е новият собственик на изданието

Вестник “Преса” има нов собственик.

В съобщение, публикувано на 13-а страница на хартиеното издание, се казва, че акционерите в “Обединени свободни медии” АД са прехвърлили акциите си от капитала на нов собственик – “Интегрирани пътни системи” АД. Сделката ще бъде вписана в Търговския регистър, а информацията за новия собственик ще бъде декларирана по реда на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения.

Бърза справка в интернет показа, че “Интегрирани пътни системи” е една от компаниите, към които КТБ е била особено щедра във времената преди банката да затвори. До края на миналата година се считаше за близка до избягалия в Сърбия бнкер Цветан Василев. Възможно е обаче тя да е била прилапана от хора на депутата от ДПС Делян Пеевски, коментират запознати.

Според доклада на временната парламентарна комисия за КТБ, “Интегрирани пътни системи” е получила кредит за 94 милиона лева от КТБ. “От прегледа на движенията по разплащателните сметки се вижда още, че кредитополучателят получава през 2012, 2013 и 2014 г. над 160 млн. лв. от редица други кредитополучатели на КТБ, самата КТБ, Бромак ЕООД и г-н Ивайло Минчев”, пише в доклада.

През същия период дружеството превежда над 170 млн. лв. на свързани компании и на КТБ. Трансферите обаче не представляват погасявания на задължения. В доклада е записано още, че “Интегрирани пътни системи” не е представила адекватно обезпечение на кредитите  и те са обезценени с 88,5 млн. лв. Сумата представлява 92% от заема.

пътни системи

Новият “собственик” на вестника е регистриран в кюстендилското село Скриняно. „Интегрирани пътни системи“ АД е с предмет на дейност строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, промишлено и гражданско строителство, външнотърговска дейност и други.

Фирмата се представлява от Томислав Василев Михалчев, а в съвета на директорите влизат Юлия Йорданова Илиева, “Евробилд проект” и Томислав Михалчев. Регистрираният капитал е в размер 10 000 000 лв.  Собствеността в компанията почти изцяло е на “Евробилд Проект” ЕООД. Тази фирма притежава 99 999 от общо 100 000 акции на дружеството. Но всички акции са запорирани от НАП на 30 март 2015 г. заради публично вземане в размер на 223 000 лева.

Седалището и адресът на управление на “Евробилд Проект” са в апартамент в столичния кв. “Красно село”.  Управител е Симеон Лозанов Симов, а едноличен собственик на капитала е друга компания “Юлинор” ЕООД.  Нейният адрес, името на управителя, както и предметът на дейност съвпадат с този на “Евробилд Проект ЕООД”. Едноличен собственик на капитала на “Юлинор” е компания, регистрирана в Сърбия. Тя се нарича “Ботса” ДОО, която е собственост на Симеон Симов.

Лазов-Пеевски

Бисер Лазов и Делян Пеевски

Бизнес изданието “Капитал” допуска, че Симов е подставено лице на защитения свидетел на прокуратурата.

От сдружението “Ние, гражданите” съобщиха пред МИГNews.info, че на 22 юни 2015 г. са подали сигнал за увреждане на масата на несъстоятелността на КТБ и разпродаване на активи на кредитополучатели на КТБ от страна на „Евробилд 2003“ ЕООД, свързана с лицето Бисер Лазов.

Ето какво заявиха от НПО-ото:

“В редица медии г-н Лазов е посочван като основен и защитен свидетел на прокуратурата, на чиито свидетелски показания се базират всички действията на прокуратурата спрямо банката и последвалото й събаряне. Сигналът е адресирани до председателя на Фонда за гарантирана на влоговете в България, а копие от него и до Софийска градска прокуратура. До момента нямаме отговор и информация за предприети действия от страна на Фонда по внесения от нас сигнал.

„В контекста на еднопосочността на интересите на ФГВ и на надгарантираните вложители в КТБ АД, които представляваме, а също така и във връзка с договореността ни за работни делови контакти с цел максимална защита на масата на несъстоятелността изпращам настоящия сигнал, синтезиращ информация и сигнали на наши членове, получени от тях от публикации в медиите и последваща проверка в АПВ, които прилагаме. Вниманието ни бе привлечено от данни и факти относно опрделени действия, които са извършвани от „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД.

Съгласно АПВ Дружеството „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД е собственост на „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД“ ЕАД, а едноличен собственик на капитала на „ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД“ ЕАД е „ИНТЕРФИНАНС“ ЕООД, чийто собственик е Бисер Андонов Лазов“, пише в сигнала. Подробно сме посочили сделките, с реализирането на които се уврежда масата на несъстоятелността на банката, като прилагаме всички публични документи, които доказват твърденията ни.

„Считаме, че с описаните действия и сделки, дружество „ЕВРОБИЛД 2003” и неговите сателитни формирования умишлено целят увреждане на масата на несъстоятелността на Корпоративна търговска банка АД и избягване изплащането на кредитни задължения към нея.  По наше мнение с оглед на най-вероятно умишления характер на наблюдаваните трансформации на дружества и верижно прехвърляне на собственост би било уместно да се сезира и прокуратурата.

 Моля информирайте ни за решенията, които ФГВ и синдиците на КТБ АВ ще предприемат по нашия сигнал. Дотогава се ангажираме да не оповестяваме публично сигнала ни до Вас.“, завършва сигнала.  Всички действия, предприети от нас са изцяло в интерес на членовете ни и за нас е изключително важно публичността на нашите действия да бъде гарантирана.

Използваме случая да изкажем притеснението си от репресивните мерки и действия на редици институции и силови структури, които целенасочена мачкат всеки, който надига глас в медии или чрез други публични форми и посочва държавните институции, като виновни за умишления фалит на КТБ АД.”

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране