27.07.2015 | 20:42
Международен фонд съди Калин Христов и Петър Чобанов за измама
Двамата излъгали хедж фонд, че КТБ ще бъде оздравена и че ще си получат парите
Петър Чобанов

Неправителствената организация “Ние, Гражданите” излезе с остро становище за подновяването на мандата на членове от Управителния съвет на Българска народна банка (БНБ). Това се казва в прессъобщение, разпространено до медиите.

Според текста именно на УС на БНБ, включително на подуправителите Димитър Костов и Калин Христов, се дължи нестабилността в банковата ни система и процедурата на мониторинг поради дебаланси, започната от ЕК срещу България.

Припомняме, че новоизбраният управител на централната банка Димитър Радев внесе в деловодството на парламента предложенията си за подуправители на институцията. Радев предлага за постовете двама от досегашните подуправители и едно ново име – това на Нина Стоянова. Тя е предложена за ръководител на управление “Банково”. Калин Христов е предложен да остане ръководител на управление “Емисионно”, а Димитър Костов е гласен за най-важното управление в националния трезор – управление “Банков надзор”.

Според “Ние, Гражданите” фалитът на КТБ е заради действащата изпълнителна власт с подкрепата на парламента, бившия управител на БНБ и все още действащите членове на УС на БНБ. “Настъпването или опасността от системен риск и ликвидна криза извеждат на преден план действията на Управление „Банково” на БНБ в периода 20.06.2014 – 27.07.2015 г., което играе ролята на кредитор от последна инстанция.

Това означава, че в голяма степен процесите около КТБ се контролират от подуправителя Димитър Костов”, се казва в прессъобщението.  Отказът му да бъде предоставена временна тримесечна ликвидна помощ на КТБ се свързвал с това, че КТБ няма бързоликвидни активи, които да бъдат предоставени в залог срещу кредит от БНБ.

В съобщението се посочва, че още по-скандална и злепоставяща за страната ни щяла да бъде очакваната искова молба на облигационерите на КТБ, с която те ще заведат дела за измама срещу БНБ в лицето на Калин Христов и на ексминистъра на финансите Петър Чобанов. Причината била свързана с неспазеното обещание КТБ да бъде оздравена и задълженията й към облигационерите изплатени. Въпросното обещание е дадено в Лондон на среща с инвестиционни, хедж и други фондове в лондонското сити при представянето през август 2014 г. на  облигационната емисия на правителството на Република България.

Callaway Capital Management LLC е хедж фонд, който играе с още четири сателитни фонда за рискови инвестиции. Един от от тях е Soros Fund Management, зад който стои известният световен спекулант и меценат Джордж Сорос. Другите три са Perry Capital, Thirdpoint и Noctua International. Цялата тази група от пет хедж фонда, според източника ни, е участвала в масираното изкупуване на облигации на КТБ на Ирландската фондова борса още в първите часове след обвявяването й под особен надзор на рекордно ниски цени от 34 до 39% от номинала.

Трупа, по-известна като фондове лешояди, са могъщи притежатели на аржентински дълг и в момента съдят Аржентина за отказа й да плаща по държавните си облигации. Те са известни по света, че съдят до дупка.

Публикуваме целия текст на прессъобщението без редакторска намеса:

“Дами и Господа депутати,

Изпълнете обещанието си да не преизбирате членове на стария УС на БНБ

Повече от година след погрома и грабежа над КТБ ирационалните действия, лавината от незаконни решения по казуса, поведението на българските политици, членовете на УС на БНБ, магистратите, водили приключилите или все още нерешените дела, прокуратурата, синдиците на КТБ , засилват все повече гнева и недоумението ва българските граждани. Все по-често си задаваме въпроса могат ли политиците, на които сме поверили държавата си, да гарантират  стабилността на банковата система и защитата на интересите  на вложителите, каквито са основните цели на добрата банкова политика. А и постигането на тези цели е предмет на редица регулации, произтичащи от Законите за кредитните институции и БНБ, принципите на Базелския комитет за банков надзор, Директивите и регламентите на ЕС.

Всекидневните анализи и разследванията, които водим, показват отчетливо нежеланието или забраната да се дадат отговори на най-наболелите въпроси, като вината за това затъмнение ние вменяваме на олигархичния кръг, поръчал фалирането на КТБ, действащата изпълнителна власт с подкрепата на парламента, бившия управител на БНБ и все още действащите членове на УС на БНБ. По един или друг начин, с действията или бездействието си, с укриването на истината и толерирането на незаконните действия и решения на БНБ, квестори, синдици, ФГВ, всички те са съучастници в унищожаването на КТБ и ограбването на активите й. И то със съучастието на прокуратурата, на която сме подали повече от 20 сигнала за фрапантни закононарушения и умишлено увреждане на интересите на вложителите в КТБ, които се превърнаха в „странична жертва” на грабителите и обект на инкриминиране от страна на изпълнителната власт.

Тези заключения, които правим въз основа на анализа на състоянието на КТБ в периода 20.06.2014 – 27.07.2015 г. , се основават на следните факти, при които изпъква особената роля на всеки член на УС на БНБ:

1. Настъпването или опасността от системен лиск и ликвидна криза извеждат на преден план действията на Управление „Банково” на БНБ, което играе ролята на кредитор от последна инстанция. Това означава, че в голяма степен процесите около КТБ се контролират от подуправителя Д.Костов. Отказът му /отказ на УС на БНБ/ да бъде предоставена временна тримесечна ликвидна помощ на КТБ се свързват с това, че КТБ няма бързоликвидни активи, които да бъдат предоставени в залог срещу кредит от БНБ. Този отказ е преднамерен и зловреден, като се има предвид, че и понастоящем КТБ притежава ДЦК на стойност над 700 млн.лв., които очевидно не е придобила по време на специалния надзор. Единственото възможно обяснение за подобна ситуация е  забрана, издадена от премиер, министър на финансите или управител на БНБ да не се взимат в залог ценни книжа на КТБ, защото евентуалното им пласиране би срутило бюджета на страната.

2. Всички изявления на управителя на БНБ и членове на УС, вкл. Д.Костов, между 17 юни и 10 юли 2014 г. са свързани с идентифицирането на ликвиден проблем за КТБ. Конкретно потвърждение на този проблем се потвърждава и от сравнението на месечните баланси на КТБ към 31.05.2014 г. и 30.06.2014 г., които показват спад на ликвидността от 20 % на 4 % в резултат на предизвиканата паника сред вложителите. Ясно е, обаче, че по никакъв начин тогава, а и месеци по-късно, не е било възможно да се идентифицира капиталов проблем в банката, тъй като той е свързан с печалбите и загубите на банката. В този смисъл единственото обяснение за отказ да се предостави държавна помощ на КТБ излиза от коонтекста на чисто банковите, икономическите и форсмажорните /банкова паника/ причини, още повече, че  колеги от ЕК твърдят, че отправеното към ЕК искане за оказване на държавна помощ за банковия сектор включва и КТБ. В същия ред на мисли се вписва и акцията, ръководена от УС на БНБ на изпълнителните директори на КТБ и Креди агрикол да се сервират за подпис предварително подготвени писма с искане за въвеждане на специален надзор.

4. Нереалистично звучат оправданията на членовете на УС на БНБ, и в частност на Д.Костов пред комисията, изслушвала кандидатите за нови подуправители, че не са познавали състоянието и проблемите на КТБ. По принцип подуправителят с ресор „Банков надзор” е представял на заседания на УС на БНБ четири пъти годишно тримесечен подробен доклад  за състоянието на банковата система, в който на 52 страници се е разглеждал подробно всеки елемент на надзорния преглед и са посочвани примери за състоянието на всяка банка. Докладите са конфиденциални и по всяка вероятност комисията Атанасова въобще не е чувала за тях. Сред тях прави впечатление обсъждане на сделките по придобиване на Юнион банк от ПИБ и на Креди Агрикол, генериращ увеличаващи се загуби, от КТБ, рейтингигте на рейтинговите компании, давани на КТБ и ПИБ и др. Вярно е, обаче, че няма индикации за никакви проблеми в КТБ и вероятно затова УС на БНБ заявява, че не е знаел нищо и прехвърля „вина” върху подуправителите с ресор „Банков надзор”.

5. По отношение на направление „Банков надзор” следва да се отбележи, че както горните доклади, така и ежемесечният и тримесечен мониторинг над банките, в т.ч. над КТБ, е бил планиран и осъществяван от огромен екип, включващ служители в следните дирекции на „Банков надзор” – Правна, Надзорна методология, Макроанализи и рискове на банковата система, Надзорно наблюдение на кредитните институции, Пране на пари и финансиране на тероризъм. Оперативното управление, координацията и организацията на тази дейност е осъществявала Н.Кордовска в редките моменти, когато е била в България, както допълват членовете ни в тези дирекции. Поради това подследствен да бъде само подуправителят с ресор „Банков надзор” и служителката, която от 8 юни до 20 юни 2014 г. е преместила работното си място в КТБ и целодневно е подавала он-лайн в БНБ данни за движението в реално време на постъпленията и тегленията в КТБ, е смешно. Защото всеки документ от направление „Банков надзор” е било подготвен и парафиран от директорите на посочените дирекции и е предмет на колективен труд. Това наблюдение на движенията по сметки в КТБ, осъществявано от С.Данаилова, е свидетелство, че надзорът е констатирал проблем в КТБ и БНБ е могла да реагира навременно, разчитайки на репутацията си, да парира този проблем. Така, както постфактум го направи за ПИБ.

Известно е, също така, че подуправителят Ц.Гунев е бил всекидневно във връзка с И.Искров, а при негово отсъствие с Д.Костов, който по принцип го е замествал в такива ситуации. Затова твърденията, че членовете на УС на БНБ, особено Д.Костов, не са били в течение какво става в банката, са очевидна лъжа. Чисто „интуитивно” била реагирала и Н.Кордовска, когато решила да изтегли вложенията си в КТБ в извънработно време и в брой. Така, както ги е внесла. А ние може да си питаме ДАНС какъв е произходът на неколкократно депозираните В БРОЙ от Н.Кордовска суми от по 30 хиляди евро и как точно се печелят, при положение, че заплатата на г-жа Кордовска е 3800 лв плюс възтаграждение от УС на Фонда за гарантирате на влоговете!

6. Особено тежка е, според нас, вината, която Д.Костов като инициатор и наредител на прилагането на нова методология за оценка на обезценките на активите има, за увреждането в огромни размери на интересите на вложителите в КТБ. Новата методология само за КТБ, одобрена по нареждане на Д.Костов и съгласувана с Н.Кордовска със заповед на квекторите на КТБ на 20.08.2014 г., се „внедрява” в КТБ с измамния претекст, че след отмяна на стара наредба за оценка на активите на БНБ през м.април КТБ не е направила необподимите промени. Но това важи за всички български банки, които не са били длъжни да го правят до края на 2014 г. В нарушение на ЗКИ и ЗБНБ, както неотдавна обявихме, на консултантските фирми „Делойт България,  „Ърнест енд Ятн одит и Афа се спуска методологията AQR /Asset Quality Review/ – Преглед на качеството на активите, използвана при стрес-тестовете на 130-те най-големи банки в еврозоната. Въведена е без предварително оповестяване, както го изисква Законът за кредитните институции, без предоставяне на време за предварителна подгоновка, без план и конкретни задачи, и то за НЕРАБОТЕЩА БАНКА.

Тази методология е приложена само, за да се достигне заветната загуба от обезценки и да се посочи капиталов недостиг с цел отнемане на лиценза на банката. В прилагането й са направени и „революционни” промени  – вместо идентифицирането на шест групи проблемни крадити, консултантите са ги свели до четири. Налице са и ред други нарушения на закона и професионалните и етичните стандарти за счетоводни оценки – по силата на правилник за приложението на тази методология в обследваните за устойчивост на банките при катастрофичен вариант на развитие на икономиките в ЕС, оценката на качеството на банковите активи се прави от специално обучени оценителски екипи, а не от одитори. Второ, обезценките на обезпеченията в КТБ– недвижими имоти, средно с необоснованите 30-50 % , е следвало да се правят от лицензирани оценители. Не всички от посочените фирми имат такъв лиценз. За тези закононарушения вече подадохме сигнал до прокуратурата и до ЕК. За втори път заповедта на БНБ, спусната от Д.Костов, и прилагането на тази методология се основават на дискриминационно отношение към КТБ – в случая са нарушени основни принципи на работа на Единния банков надзор на ЕК – равнопоставеност и равно третиране на всички банки, прозрачност и предварително оповестяване, срок за подготовка.

7. Нова информация, отнасяща се до начина на работа на Д.Костов получихме и по повод намесата му в започналата по силата на Споразумението за предоставяне на държавна помощ на ПИБ надзорна проверка, резултатите от която следва да бъдат предадени на ЕК. В хода на проверката са констатирани доста обезпокоителни факти, по повод на което Д.Костов упражнява натиск върху проверяващия екип за „по-мекото” им отразяване в крайния вариант на доклада, предназначен за ЕК.

8. Няма да се спираме подробно на конфликта на интереси по повод на местоработата на съпругата на Д.Костов в КТБ с необяснимо висока заплата и за сметките на членове на семейството му в банката, за което сме подали сигнал в Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси. Незаконно е, обаче, участието му в гласуване на решения, касаещи КТБ и по-специално, в гласуването на решението за отнемане на лиценза за банкова дейност на КТБ. Скандално е, също така, че, както ни бе съобкено от депутати, и да констатира конфликт на интереси, въпросната комисия може единствено да наложи глоба до 2000 лв.

9. Още по-скандална и злепоставяща за страната ни ще бъде очакваната искова молба на облигационерите на КТБ, с която те ще заведат дела за измама срещу БНБ в лицето на Калин Христов и на ексминистъра на финансите Петър Чобанов поради неспазеното им обещание КТБ да бъде оздравена и задълженията й към облигационерите изплатени, дадено в Лондон на среща с инвестиционни, хедж и други фондове в Лондонското сити при представянето през август 2014 г. на  облигационната емисия на правителството на Република България. Загубената репутация на България не може да се остойности.

10. На УС на БНБ, вкл. на Д.Костов и К.Христов се дължи нестабилността в банковата ни система и процедурата на вониторинг поради дебаланси във финансово-банковата система, започната от ЕК срещу България в началото На това свидетелстват доста факти:

-Изобилието на депозити в банковата ни система е свидетелство за неработеща в достатъчна степен икономика. Банките са пълни с неработещи пари от граждани и фирми – най-чувствителните източници, при условия на намаляващо търсене на кредити.

– Разбиването на големите депозити на малки – до размера на гарантираните, и наложилата се през последната година тенденция на поддържане на свръхликвидност  е точен показател за рисковете и страховете на банкери и вложители. Поради застоя в икономическото развитие във всеки един момент между 8-10 млд.лв. непрекъснато са извън банковата ни система, а 2 млрд. лв депозити на граждани напуснаха банките. Други икономики оперират с тях.

– Поради недоверие редица чуждестранни инвеститори напуснаха България, а доходоносните инвестиции са малко и не осигуряват желания доход. Въпреки забавянето на ръста на лошите кредити, размерът им е значителен и необходимостта от провизирането им запазва убийствения лихвен диференциял в полза на  банките.

-Съществуват съмнения, че банките с местни акционери са работят по начин, „аналогичен” на КТБ. За тази ситуация в банково-финансовата сфера отговорност носи предивно БНБ и членовете на управителния й съвет.

11. УС на БНБ носи отговорност и за премълчаването на данни и факти за начина на работа на българските банки по инвестиционни проекти. В България всички банки имат универсален лиценз, т.е. те могат да правят всичко, което е упоменато в него. Поради това фактически цялото им
проектно финансиране се осъществява чрез SPV-та и това не е „патент и лоша банкова практика” само на КТБ. Това е световна практика и не е
измислена у нас. В английската банкова система, например, през 2014 г. са  действали 1700 SPV-та, а самият Федерален резерв на САЩ оперира някои дейности чрез 3 SPV-та. Не може КТБ да бъде инкриминирана за разрешена дейност, която в нито една страна не е престъпление, и която
цели изолирането на финансовия риск. Правната рамка на тази банкова дейност е дадена в Регламент 575/2013 чл.147 и чл.153.

В контекста на горното става ясно, че неосведомеността на гражданите по отношение  на банковите практики се ползва от членовете на УС на БНБ, в т.ч. Д.Костов, като оръжие срещу КТБ. В този контекст абсолютно напразно се харчат парите на вложителите в КТБ за детективски разследвания –
Информационният масив на Управление „Банково” на БНБ, дирекция „Платежни системи” съдържа достатъчно информация за паричните потоци за всяка банка, всеки клиент, всеки превод към контрагент в страна и чужбина. Целият сетълмент ежедневно минава и се надзирава оттам. Ако  органите на прокуратурата, БНБ, НАП, МФ, Комисията Атанасова искаха да потърсят и обявят цялата истина за КТБ, беше достатъчно да поискат достъп до този информационен масив. Общоизвестно е, че проследяване на транзакции може да се извърши като се започне от информационната система на банката и системите за междубанкови разплащания в БНБ.

Управление “Банково” има функцията на надзор на платежните системи. Всеки превод в страната или в чужбина, входящ или изходящ, минава  оттам и се контролира.В името на интересите на тези, които с данъците си плащат великолепните заплати на УС на БНБ, би следвало членовете му да
обяснят, че осчетоводяването на обезценки на базата на неангажиращи консултантски договори не значи, че парите липсват.

12. Вина на членовете на УС на  НБ, в т.ч. на Д.Костов и К.Христов е и това, че те не осигуриха независимостта на БНБ и това пролича ясно както в условията на кризата от 2014 г., така и по изпълнението на поръчката  КТБ да бъде фалирана и ограбването на активите й облекчено за група хора. Поради изброените причини, както и поради излъганото ни доверие, разбитите ни животи, фирми, планове, предлагаме депутатите добре да обмислят струва ли си да гласуват за управляеми и зависими, напълно дискредитирани в очите на гражданското общество лица, загубили физиономията си, морала и професионализма си.

3 коментара

  1. Бате Велко Сандокана каза:

    Джинке, не си наясно джанъм. Счупи тъпомера и оглави класацията за най-тъпо парче.

  2. Силвестър каза:

    Хаха, на Василев не са му удобни старите подуправители и иска нови, за да може да вкара свой човек в БНБ, който да замете следите на далаверите му

  3. Джинка каза:

    Ние, гражданите се спонсорират от Цветан Василев. Дали информацията, която пускат е достоверна? Замислете се!

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране