05.11.2015 | 0:02
Милен и Георги Велчеви са ключовите хора в принудителното придобиване на “Виваком”
Спас Русев става фиктивен собственик, ДПС му помага
Миноритарните акционери във “Виваком” и аз сме потенциални жертви на принудителното придобиване на компанията. Ако планът на VTB успее, то тези миноритарни акционери ще загубят своите инвестиции. Ние трябва да се противопоставим на опитите за поглъщане на компанията. VTB Capital (България) фактически манипулира българските власти и другите компетентни органи и е готова да придобие компанията “Виваком” в полза на Спас Русев в близките дни. Все още се надявам на разбиране и помощ от страна на българската държава. Това казва в интервю за “Гласове” Дмитрий Косарев, собственик на “Виваком”.

– Има три въпроса, които вълнуват служителите на “Виваком”. Кой е истинският собственик? На кого ще бъде продадена компанията и кога ще стане това?

– Истинският собственик съм аз. Чрез своите компании аз притежавам 43% от акциите на “Виваком”. А както разбрахте от по-ранното ми изявление, аз притежавам също така 33% от акциите, които днес технически (като номинал – бел.пр.) са в баланса на компанията Crusher Investment, която е дъщерна на VTB Capital Plc. Тези 33% също са моя собственост, тъй като още Цветан Василев изцяло се разплати с компанията Crusher за тези акции по суап на обща възвращаемост (Total Return Swap).  Моите юристи имат всички доказателства за това. Ако Crusher (VTB Capital) в най-близко време не върне тези 33%, ние незабавно ще подадем иск.

Интересно е да се отбележи, че VTB Capital Plc винаги премълчава за съществуването на този суап на обща възвращаемост и за номиналния характер на своята собственост и на тези акции, както и на правото на глас, което те дават (включително правото да бъдат назначени двама директори от пет във всички съвети на директорите от холдинговата структура на компанията). VTB скри това и от Европейската комисия, и от английския съд; това не беше оповестено дори в проспекта на емисията еврооблигации на Виваком. Тоест, за външния свят VTB Capital Plc изглежда като истинския собственик на този 33% пакет акции. Това не е така.

– На кого ще бъде продадена компанията и кога ще стане това? 

– Аз съм заинтересован от запазването и многократното нарастване на акционерната собственост на компанията, както и от нейното развитие. Имам план за извеждане на компанията от кризата, който включва незабавна смяна на Главния изпълнителен директор, който сега фактически е на страната на рейдерите (похитителите), а не на страната на акционерите и българското общество.  Тези нездрави тенденции в живота на компанията, включително и опитите да бъдат сключени съмнителни сделки не по пазарни условия, които са известни на всички, трябва да бъдат прекратени незабавно. Това е необходимо, не само за да бъдат защитени моите интереси на основен акционер, но и интересите на всички други добросъвестни миноритарни акционери. Но преди всичко е необходимо да бъде потушен акционерния (по-точно квази-акционерния, защото VTB Capital не е акционер) конфликт и да бъде предотвратено принудителното придобиване на компания, чиято стойност е над един милиарда евро, заради bridge loan (преходен заем), общата сума на задължението по който не надвишава 176 млн. евро.

– Каква бе ролята на Цветан Василев и каква на КТБ като институция във “Виваком”?

– За историята на появата на Цветан Василев и неговата роля в развитието на “Виваком” е казано много в миналото. Аз не искам да се повтарям. Но като се възползвам от тази възможност, бих искал да отдам дължимото на Цветан. Приносът на Цветан в развитието на “Виваком” наистина е безценен. Това го доказват цифрите. Във времето преди неговото «изгнание» компанията се развиваше много по-добре и нейните резултати бяха много впечатляващи. Сега, когато всички усещат «акционерния вакуум» в компанията, ние виждаме, че тя, макар и да е добра, не достига до състоянието, което наистина заслужава.  Може да се каже, че “Виваком” не изживява най-добрите си времена.

– Кой ви предложи да купите дялове?

– Самият Цветан Василев.

– Защо го направихте?

– На първо място, това е една добра бизнес възможност – да се подобри ситуацията, да се запази и увеличи акционерната стойност. На второ място, това е голямо предизвикателство в публичната и социалната сфера. Бих бил щастлив да помогна на Цветан Василев в тази сложна ситуация, в която той се оказа. Също така съм доволен, че с моята дейност аз ще помогна на България, към която не съм равнодушен, както почти всеки руснак.

– Каква е ролята на Георги Велчев и Милен Велчев в тази компания?

– Вие и без мен знаете какви официални позиции те са заемали и заемат. Налагайки ги на сегашната ситуация, аз имам основание да предполагам, че братята Велчеви са едни от ключовите хора, стоящи зад опита за принудителното придобиване на компанията.

– В интервю за “Гласове” Цветан Василев каза, че ще продаде няколко дружества, включително и “Виваком” на Пиер Луврие за едно евро при положение, че той плати дълговете им. После стана ясно, че сделка няма. Какво можете да кажете по този въпрос?

– Знам, че имаше сделка, но тя беше отменена, защото страните разбраха, че са неспособни да я изпълнят.  По силата на най-различни причини Луврие не успя да закрепи ситуацията и върна всички акции на Василев.

– Какви са отношенията на акционерите в компанията? Вярно ли е, че има опит миноритарните акционери да се разпореждат с компанията и ако да можете ли да посочите примери?

– Ако имате предвид истинските миноритарни акционери, т.е. фондовете за дялово участие (Private Equity Funds), то не – те, както и аз, сме потенциални жертви на принудителното придобиване на компанията. Ако планът на VTB успее, то тези миноритарни акционери ще загубят своите инвестиции. Ние сме в контакт с  миноритарните акционери и абсолютно по един и същи начин гледаме на тази ситуация.

Може би сега VTB се надява да предложи на миноритарните акционери някакви трохи просто да се съгласят и да млъкнат, но аз смятам, че управляващите тези фондове ще нарушат фидуциарните (доверителните) си задължения по отношение на своите инвеститори, ако те се съгласят на това. Аз съм убеден, че ние заедно с миноритарните акционери трябва да се противопоставим на опитите за поглъщане на компанията; единственият начин за това е да запазим акционерната стойност. Нашите интереси съвпадат напълно.

– Хората в България не правят разлика между руската банка ВТБ и ВТБ Capital. Очевидно има такава. Бихте ли я разяснили? 

– Руската ВТБ банка е публична компания, контролният пакет акции на която принадлежи на Руската федерация. VTB Capital Plc е нейното английско дъщерно дружество със седалище в Лондон, което се регулира от законодателството на Обединеното Кралство. И което очевидно трябва да се съобразява с английското банково регулиране под страх от загуба на лиценза.

VTB Capital (България) е, доколкото разбирам, съвместно дружество между VTB и братята Велчеви в България.

– Какви са кредитите на “Виваком”, как и от кого се обслужват?

– Основният заем в размер на 150 млн. евро (т.нар. “преходен заем”), който сега се опитват да използват за ограничаване на достъпа до 100% заложените акции, е получен от холдингово дружество “Виваком”. Като се вземат предвид лихвите по този дълг, той в момента е около 176 млн. евро. За такава компания тази сума е малка, и ако никой не е имал зла умисъл, компанията отдавна щеше да рефинансира заема.  “Виваком” е също така и издател на еврооблигации в размер на 400 млн. евро с падеж през 2018 г. Компанията има още някои малки заеми, които не са от значение за нашия разговор.

Разберете най-важното. Ако действията на VTB действително са насочени изключително към защита на своите интереси на кредитор, за да се осигури връщането на отпуснатия преходен заем, то това би било разумно. Никой не би казал нищо. Но това е в противоречие с действията на самата VTB, която консолидира 100% от дълга си през май 2015 г., когато вече беше ясно, че компанията няма да плати дълга навреме. С други думи, действията на VTB се оказват не минимизиране на рисковете от неизплащането на заема, а агресивни планове за принудително придобиване на компанията. Във всички съобщения до медиите VTV Capital се опитва да изглежда като добросъвестен кредитор, обезпокоен  само за връщане на дълга.

– В интервюто с Цветан Василев, на което се позовах и което бе взето в края на март, той каза, че през май предстои плащане по мостов заем за “Виваком” и ако той не се състои, компанията ще стане притежание на руснаците, което според конюнктурния политически интерес на българското правителство би трябвало да означава застрашаване на националната сигурност?

– Не позволиха на компанията да рефинансира заема и сега се опитват по рейдерски начин да я придобият, като не оставят нищо на всички нейни акционеров, т.е. инвесторите в икономиката на България. Зад тази рейдерска атака, доколкото разбирам, стоят български граждани: братята Велчеви и Русев. За какви коварни руснаци сега става дума?

– Бихте ли описали от ваша гледна точка ролята на българската държава в случая “Виваком”?

– Бих желал да съм внимателен по този въпрос, защото все още се надявам на разбиране и помощ от страна на българската държава. Въпреки това бих желал да привлека вниманието на всички към следващия проблем.  Всички акции на “Виваком”, включително акциите на всички холдингови компании, сега са запорирани, както в България, така и в другите юрисдикции (Люксембург), в рамките на наказателното дело във връзка с дейността на КТБ. При това, въпреки този запор, VTB Capital (България) фактически манипулира българските власти и другите компетентни органи и е готова да придобие компанията “Виваком” в полза на г-н Русев в близките дни.  Грубиянското отношение на ръководството на VTB Capital (България) към властта в България на фона на бездействието на официалните български власти най-малко поражда въпросителни, а на човешки език това означава, че навяват мисълта за колосална несправедливост и беззаконие.

– Вярно ли е, че вече има предизвестен купувач на “Виваком” и той се казва Спас Русев?

– Да, аз имам същата информация като Вас. Всеки може лесно да се досети, че г-н Русев няма 176 млн. евро, за да финансира сделката. Затова тук не трябва да си академик, за да те осени мисълта, че източникът на финансиране на Спас Русев е самата VTB Capital. Но доколкото разбираме, в този случай Русев има договореност не с VTB Capital (като с дъщерна на руската банка), а с управителите на VTB Capital (България), т.е. с братята Велчеви.

– Преди десет години Милен Велчев подаде оставка като министър в правителството на Сакскобургготски, защото не можа да продаде “Булгартабак” на близки фирми и бизнесмени, в това число и на Спас Русев. Намирате ли аналогия между тогавашното поведение на Велчев и сегашната му позиция?

– Аз не съм запознат с историята, така че не мога да направя такива паралели. Но за мен е очевидно, че има опит да се придобие “Виваком”.

– Как ще коментирате обявяването на търг “на дълга” на “Виваком”?

– Нито аз, нито моите компании са получавали покана за участие в този търг. Освен това, доколкото аз знам, процесът е организиран толкова непрозрачно, че е невъзможно да се очаква някакъв странен добросъвестен инвеститор да поиска да участва в него на пазарни условия.

Едва сега, когато получих информация за надвисналата над мен и миноритарните акционери заплаха, самият аз предложих VTB Capital да организира рефинансирането на преходния заем.

Не че бих се съгласил с условията на първоначалния заем или обезпечението – аз просто нямам друг избор. Предложените от мен условия са подобни на текущите – период от три месеца. Идеята е, че по време на тези три месеца компанията, вече в спокоен режим, ще бъде в състояние да рефинансира кредита при пазарни условия, още повече че икономиката ще позволи на “Виваком” лесно да направи това.

– Каква е състоянието на “Виваком” в момента?

– Както казах по-горе – добро, но би могло да бъде значително по-добро. Това е първокласна компания и заслужава повече.

– В медиите, контролирани от Делян Пеевски излезе информация, че “Виваком” се продава. Вие продавате ли я?

– Днес с неговата незаконна продажба се занимава VTB Capital (България), с цел да го предаде на 100% на Спас Русев. Не е изключено те да имат план за по-нататъшната му продажба, но още някой друг като например на крайния купувач. На мястото на такъв купувач (ако го има) аз бих се разтревожил. Ако принудителното придобиване на “Виваком” се окаже успешно, ние няма да оставим това така.

Що се отанася до мен, дайте сега да се концентрираме върху това, да не ни отнемат компанията по рейдерски начин, а след това да започнем да реализираме плана по възстановяването на нормален мениджмънт, и едва след това ще говорим.

– Каква е стратегията и интереса на VTB към “Виваком”? 

– Този въпрос е към VTB. От това, което виждам, те се опитват с помощта на политически фигури (братята Велчеви) да дадат на Русев правото да реализира залог и да вземе 100% от акциите на компанията.

– Има ли запори на акциите на Inter V в Люксембург и ще попречи ли това на сделката по продажбата им?

– Да, също и в България. Това трябва да попречи на реализацията на плана на VTB Capital. Но дълбока изненада и неразбиране предизвиква у мен мълчаливата позиция на българските власти, които сега гледат на това със скръстени ръце.

– Акционерите на облигациите на БТК имат право да направят облигациите незабавно изискуеми при смяна на контрола в компанията – това би оказало натиск върху ликвидността на телекома. Водите ли разговори с бондхолдърите по този въпрос? Проблем ли е според вас?

– Не, не е проблем. Моята покупка не включва акселерация на облигациите. Но продажбата на акции на Русев трябва да включва такава акселерация на дълга по облигациите. За съжаление това са лица, заслепени от жаждата за бързи печалби, стоящи зад това принудително придобиване, които не мислят за това нито от гледна точки интересите на самата компания, нито от гледна точка интересите на българското общество.

Ние всички знаем, че “Виваком” е най-големият доставчик на телекомуникационни услуги, включително интернет, и неговия банкрут поради внезапно предявяване на облигации за погасяване, неминуемо ще доведе до сериозни проблеми и за населението, и за българското правителство, и за доверието на инвеститорите към българската икономика като цяло.

– Българската преса твърди, че има четирима кандидати за акциите. Бихте ли казали кои са те?

– Както казах по-горе, процесът е абсолютно непрозрачен. Този въпрос следва да зададете на VTB Capital, кого те там са си подбрали, за да опише «честен прозрачен търг». По моя информация, целта на този фарс е компанията да бъде предадена на Русев.

– Имате ли разговори с правителството във връзка с “Виваком”?

– Ние сме открити за диалог с всички заинтересовани страни и, естествено, разбираме, че по-нататъшното развитие на компанията е невъзможно без участието на българското правителство.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране