05.01.2015 | 8:20
Москов дава 66 бона за анализ на “информационните процеси в здравеопазването”
Критерият за избор на изпълнител е на база "икономически най-изгодна" оферта

Една от последните задачи на министъра на здравеопазването Петър Москов в края на 2014 г. е била да утвърди провеждането на обществена поръчка за изготвянето на “Анализ на информационните процеси в системата на здравеопазването в България”.

На 30 декември, последния работен ден за миналата година, Министерството на здравеопазването е обявило обществената поръчка, която е с прогнозна стойност от 66 000 лв., с ДДС.

Целта на анализа е да се извърши преглед на “информационните потоци, участници, процеси, отговорности, използвани информационни системи на базата, на които в последствие може да бъде разработена функционална спецификация на здравно-информационната система”, пише в заданието на поръчката.

От него става ясно, че дейността би следвало да се заплати със средства от европейски програми, но от поръчката не става ясно по коя точно оперативна програма трябва да се осъществи. Критерият за избор на изпълнител е на база “икономически най-изгодна” оферта. Срокът за подаване на офертите е 13 януари 2015 г., а участниците трябва да са изпълнили поне един договор със сходен предмет на дейност през изминалите три години.

Обявяването на обществената поръчка се осъществява на фона на стремежа до края на 2015 година да се въведе напълно системата за електронно здравеопазване. От заданието на обществената поръчка не става ясно и дали “Анализът на информационните процеси в системата на здравеопазването в България” е съобразен със Стратегията за реформи в сектора. Противното би означавало, че МЗ ще разходва 66 000 лв. публични средства за системи, които може да се окажат ненужни още в края на тази година.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране