30.10.2023 | 19:30
Най-вероятно е машините за гласуване да отидат за скрап
Бил съм член на ЦИК, но никога не сме изпадали в ситуация да бъдем зависими от една търговска структура, която да диктува осъществяването на една или друга изчислителна процедура, казва проф. Пламен Киров

Проф. Пламен Киров е роден на 5 декември 1960 г. Завършва Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1985 г. с магистърска степен по право. От 1986 г. е преподавател в Юридическия факултет на СУ “Климент Охридски”. След защита на докторска дисертация последователно придобива научните степени доцент и професор по конституционно право. В периода 1995-2006 г. е бил член и зам.-председател на няколко поредни Централни избирателни комисии. Завършва пълен мандат като Конституционен съдия от 2006 до 2015 г. По това време проф. Пламен Киров е представител на Република България във Венецианската комисия. Той говори пред в-к “Труд” и за последиците от последния скандал с машините, както и за вероятността да бъдат оспорвани резултатите от местния вот:

– Проф. Киров, ако ВАС се произнесе, че решението на ЦИК да се гласува само с хартиени бюлетини нарушава закона, какво следва?

– Въпросът стои открит. Дали решението ще бъде обявено за законосъобразно, или не, изборът ще е протекъл и ще има някакъв резултат, който ще може да бъде атакуван пред административните съдилища, респективно като втора инстанция пред Върховния административен съд. Но това ще бъде в рамките на всеки отделен избор.

– Ако ВАС се произнесе, че решението на ЦИК е незаконосъобразно, това означава ли, че машини ще има на балотажа?

– Зависи какъв ще бъде самият диспозитив на решението. Възможно е и това да се случи, но мен ме съмнява.

– Не е ли твърде бавен ВАС, защо трябва да се чака от петък до понеделник?

– То затова не трябва всеки да пипа и да пише Изборен кодекс. Изборен кодекс трябва да се пише от хора, които разбират. След като ЦИК се произнася с решения, включително и в изборния ден, трябва да се предвиди една особена процедура, в която да работи и ВАС, и да се произнася незабавно. Такова нещо в нашето законодателство не е предвидено, така че не можем да виним ВАС, че ще се произнесе в понеделник.

– Чуха се мнения, че единственото основание за решението на ЦИК е чл. 213 от Изборния кодекс, според който, ако има несъответствие при удостоверяване на машините ЦИК провежда съответния избор само с хартиени бюлетини. В случая обаче ЦИК не са изчакали да изтече законовият срок за удостоверяване на машините от министерството на е-управлението.

– В случая става въпрос, че е застрашена автентичността на вота при гласуване с машини, които не са сертифицирани по съответния ред. Т. е. машините са негодни, а с негодни машини не може да бъде проведен избор.

– Има ли обяснение за забавеното удостоверяване на машините?

– На този въпрос могат да отговорят от ЦИК и ресорното министерство, което е натоварено да отговаря за извършването на тази административна процедура.

– По закон има 20 работни дни за извършване на процедурата по удостоверяване на съответствие на машините. ЦИК сключиха много късно договора с фирмата, която инсталира допълнителен софтуер на машините и съответно едва на 16 октомври дадоха машини за процедурата. Бил сте член на ЦИК, имате ли обяснение за забавянето на всички процедури по техническото обезпечаване на изборите?

– Бил съм член на ЦИК, но никога не сме изпадали в ситуация да бъдем зависими от една търговска структура, която да диктува осъществяването на една или друга изчислителна процедура при определяне на изборния резултат. Изобщо, странна е ситуацията, при която едно търговско дружество за всеки избор трябва да сключва отделен договор, а по някога и по няколко отделни договора с ЦИК, свързани с хардуер, софтуер и т. н. ЦИК трябваше да стане собственик на машините още когато бяха внесени в България, да ги поддържа сама, да ги сертифицира по законовия ред, ЦИК трябваше да е собственик на съответния програмен продукт и ако се налага неговото доразвиване, да го обезпечава, без да бъде зависима от търговските интереси на съответното дружество.

– Имате ли обяснение защо вече толкова години ЦИК допуска да е зависима от едно частно търговско дружество?

– Обикновено при нас такива глупости се случват случайно, но не изключвам да има и умишлен елемент.

– Аферата, определяна като „Костинброд“ 2, как ще повлияе върху избирателите?

– Аз не знам доколко е афера, тъй като компетентните органи трябва да кажат има ли злоумисъл в действията на субекти, които обезпечават машинното гласуване за конкретния избор, или всичко е плод на една, да кажем „случайност“. Компетентните органи трябва да се произнесат как така, докато тече подготовката на машинното гласуване, един заместник-министър решава да влезе в една зала, която е охранявана, при това влиза сам, без да присъстват други лица…

– Присъствали са и хора от министерството…

– Но това са негови подчинени. Ако се налага извършване на някакви действия, то има съответен ред, който трябва да се следва, за да не остава никаква сянка на съмнение, че се извършва нещо нередно с машините. А всъщност, влизайки на това място със свои подчинени, този зам.-министър извършва някакви действия, записва някаква информация от тези машини на някаква флашка, слага си я в джоба, излиза… Каква е целта на цялата тази операция, така и не стана ясно до този момент. Най-вероятно трябваше да бъде задържан заместник-министърът, да бъде разпитан, за да бъдат установени фактите.

– Питам се защо след като се твърди, че този зам.-министър е извършил нещо, което застрашава националната сигурност, той е на свобода?

– Това не ми е ясно и на мен. Би следвало големият мълчащ до този момент – прокуратурата на България, да даде обяснение.

– Има и още много въпроси без отговор през последните дни. Като този как едни машини се разхождат из България, а ЦИК твърдят, че не са давали разрешение за това?

– Това е съществен въпрос, който трябва да бъде изяснен. Нека отворим още една скоба – странно е тези машини да не се съхраняват в склад, който да не е собственост на ЦИК, а да са в някакъв склад, който е пак на някакво търговско дружество. Ние вероятно сме отдали на концесия или сме аутсорсвали националната сигурност и някакви търговски дружества се занимават с такива изключително важни дейности като подготовка на избори. В най-скоро време допускам, че ще заместим българските въоръжени сили с някаква частна армия. Но да затворя скобата. В конкретния случай ЦИК е органът, който може да даде разрешение едни машини да се придвижват някъде на територията на страната и изобщо да напускат помещението, в което се съхраняват. И ако това е направено през главата на ЦИК от министъра на вътрешните работи, това е много странно, тъй като българските избори се организират и провеждат от независим, специално създаден с избирателните закони в миналото, сега с Изборния кодекс орган, наречен ЦИК. Изпълнителната власт няма отношение, овен чиста логистика, помощ финансова и организационна спрямо ЦИК за провеждането на изборите. И ако изпълнителната власт се е заела с организацията и провеждането на тези избори, струва ми се, че сме отишли твърде далеч. Изпълнителната власт не е политически неутрална и затова тя няма място в решаването на един или друг въпрос, свързан с провеждането на изборите.

– Отмяната на машинното гласуване дава ли основание на партиите да обжалват изборните резултати?

– Всеки може да се жали и да атакува изборния резултат, но какво ще прецени съдът, предстои да видим. Само задавам един риторичен въпрос – ние 30 години провеждахме избори с хартиени бюлетини. От три години има машинно гласуване. Нима за тези 30 години не са провеждани нормални, свободни и демократични избори? Не мога да проумея това. Какво искат да кажат онези, които критикуват решението на ЦИК? Че не може да се гласува с хартиени бюлетини, а може да се гласува само с машини? И хартиеното гласуване е много лошо и довежда до недемократичен, незаконосъобразен резултат, а единствено машинният вот е законосъобразен! Според мен, това е абсурд.

– От обществения съвет към ЦИК обявиха, че обжалват решението на ЦИК. Имат ли право и каква точно е ролята на този съвет?

– Мисля, че общественият съвет не е активно легитимен да обжалва решението на ЦИК. Изобщо отдавна съм на мнение, че този съвет трябва да бъде закрит. Това са едни хора, които не представляват никого, освен себе си, които се смятат за големи специалисти в сферата на избирателното право. По отношение на голяма част от тях дълбоко се съмнявам, че са специалисти в тази сфера. Те ходят насам-натам по света канени от незнайно какви структури и организации да наблюдават изборния процес, но това си е тяхна частна дейност. Що се отнася до това, което вършат в нашите избори, твърде странно решение е на Изборния кодекс създаването на този обществен съвет. Той се изживява като втора горна камара на ЦИК. И това не го прави за първи път. Това не са хора, които могат да подменят решения на ЦИК или да предлагат ЦИК да взема решения в определен смисъл. Общественият съвет е една спорна идея на Мая Манолова, която на времето си внуши, че може да напише Изборен кодекс и се опитваше да бъде оригинална и в годините дейността на този обществен съвет показа, че е напълно излишен.

– Какво е мястото на ДАНС в изборния процес и как така се случи, че доклад на ДАНС реши съдбата на машините?

– ДАНС не организира и не провежда изборите безспорно, но ДАНС по закон следи за опазването на националната сигурност. Изборният процес е свързан с националната сигурност. В случая не можем да виним ДАНС, че са изнесли тази справка и са сезирали председателя на Народното събрание. Те наблюдават на камерите запис, на който се виждат нерегламентирани действия на един заместник-министър. Какво трябваше да направят? Да си затраят?

– Въпросът е защо се изнасят фактите в последния момент, след като са били известни още от 25 октомври?

– Тук може да се зададе подобен въпрос на ръководството на ДАНС, но че ДАНС е била длъжна да предприеме действия, това е безспорно. И тук причината не е в действията на ДАНС. Първопричината са тези неправомерни или непреценени действия от страна на заместник-министъра. Това е първопричината за създалата се ситуация. Ако той е имал някакви съмнения, ако е искал допълнително нещо да бъде извършено, има си ред затова.

– Ако този зам.-министър толкова е съгрешил, защо е на свобода, защо още е и зам-министър?

– На този въпрос аз не мога да имам отговор. Ако зависеше от мен, този зам.-министър трябваше да е в ареста в момента, в който е констатирано, че извършва такива действия. Възможно е от действията му нищо да не е произтекло, но трябваше да се предприемат конкретни стъпки, за да се установи какво е станало, защо е станало и то влияе ли по някакъв начин върху подготовката на изборния ден. Той също не е дал никакви обяснения, а отлично знае, че решението на ЦИК и докладът на ДАНС са провокирани от неговите действия. Неговите действия са причина за установяване в обществото на съмнения, че изборите могат да бъдат манипулирани. И той смята, че не дължи никакви обяснения за своите действия, които не изглеждат контролирани от здрав разум.

– След последния скандал бихте ли прогнозирали какво е бъдещето на машинното гласуване?

– Трудно може да се прогнозира. То остава като правна уредба в Изборния кодекс, но начинът, по който се организира машинният вот е по-скоро безобразен – той не създава доверие в обществото за нормален начин за провеждане на изборите, за гласуване и за определяне на изборния резултат. Съмненията, които съществуват за манипулации и фалшификации, всъщност играят лоша шега на нашия законодател. Нека да припомним, че когато немският конституционен съд забрани ползването на машини, както и на гласуване по интернет, един от основните аргументи беше, че машинният вот не създава увереност и спокойствие в избирателите. Той е предпоставка за подозрение, че може да се манипулира изборният резултат и поради това немският конституционен съд спря машинното гласуване. Много вероятно е да тръгнем по този път. Ако все пак запазим машинния вот, струва ми се, че трябва да бъде променена нормативната основа. Всъщност, като че ли е дошло времето да бъде написан един добър нов Изборен кодекс, тъй като този и без това е кръпка върху кръпка и неговите основни нормативни решения не са дотам добри. Това беше демонстрирано в периода, когато той се прилага с многобройните изменения допълнения. Но ако го пишат онези същите онези политици и юристи, които внесоха проект за изменение наКонституцията, то резултатът няма да бъде много добър. Другото, което може да се очаква и то най-вероятно ще се случи, е тези машини да отидат за скрап, ако не успеем да ги продадем на някоя развиваща се държава, която да направи по-сполучлив опит от нас да въведе машинен вот.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране