26.06.2024 | 14:30
Официално от ЕЦБ: България не е готова за еврото заради високата инфлация
Страната няма да се присъдини към еврозоната в началото на следващата година

България не отговаря на инфлационния критерий и не е готова да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2025 г. Това очаквано констатира Европейската централна банка (ЕЦБ) в своя редовен конвергентен доклад, който бе публикуван днес с малко забавяне заради изборите за новия Европейски парламент.

ЕЦБ също така се опасява относно устойчивостта на процеса по намаляване на инфлацията в дългосрочен план заради процеса на догонване на западните страни. Като проблем институцията изтъква и влизането на България в „сивия списък“ на глобалния надзорен орган Financial Action Task Force (FATF) за пране на пари. Страната бе поставена в него през октомври 2023 г.

Според Маастрихтските критерии средногодишната инфлация, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени, не трябва да е повече от 1.5 пункта над осреднената стойност между трите страни членки с най-нисък показател. Отчетеният индекс към май в България обаче е с около 3.5 пункта по-висок, или с около 2 пункта над допустимите граници.

Очаква се инфлацията да продължи да намалява през следващите месеци, но в по-дългосрочен план има опасения относно устойчивостта на конвергенцията на инфлацията в България. Процесът на догонване вероятно ще доведе до положителни инфлационни диференциали спрямо еврозоната, тъй като БВП на глава от населението и ценовите равнища все още са значително по-ниски в България, отколкото в еврозоната“, посочва ЕЦБ.

Докладите за конвергенция се изготвят на всеки две години и обхващат България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция, които са правно задължени да въведат еврото. Те оценяват тяхната готовност по ценова стабилност, устойчивост на валутния курс, нивото на бюджетния дефицит и размера на основния лихвен процент.

България изпълнява три от четирите числови критерия за членство, а именно: за стабилност на публичните финанси (бюджетно салдо и държавен дълг); за валутния курс; и за дългосрочния лихвен процент.

Тази година е поредната, в която ЕЦБ казва на България, че не отговаря на критериите. През 2022 г. проблем отново бе инфлационният критерий, както и през 2020 г., когато обаче страната все още не бе влязла в т. нар. „чакалня на еврозоната“, а именно валутнообменния механизъм.

България постигна значителен напредък по пътя си към присъединяването към еврозоната и изпълни три от четирите критерия. Това е забележимо постижение в трудна среда. Очакваме инфлацията да намалее през следващите месеци, което ще спомогне да се изпълни инфлационният критерий. Ще работим в тясно сътрудничество с България в подкрепа на присъединяването към еврозоната“, заяви изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис.

ЕЦБ отчита, че в дългосрочен план устойчивостта на публичните финанси е под въпрос заради прогнозирано увеличение на разходите, свързани със застаряването. ЕЦБ подчертава, че България трябва да продължи да следва разумна фискална политика, да подобри качеството и ефективността на капиталовите разходи, да намали пропуските в събираемостта на данъците и сивата икономика и да подобри резултатите на държавните предприятия за запазване на средносрочната фискална устойчивост.

Резултатите от докладите на ЕЦБ и Европейската комисия са очаквани и по тази причина служебният министър на финансите Людмила Петкова и нейният заместник Методи Методиев на няколко пъти заявяват, че България ще поиска извънреден конвергентен доклад към края на годината, когато според моделите на Министерство на финансите България ще отговори на критериите. Това според тях ще осигури на България възможност да стане част от еврозоната „по някое време през 2025 г.“.

Тя обаче би била първата страна членка, която се присъединява към валутния съюз от дата, различна от 1 януари, и според експерти по-вероятната дата е 1 януари 2026 г., тъй като Европейската централна банка има нужда да види, че инфлацията в България се задържа известен период в допустимите граници, както и заради технически затруднения, свързани със смяната на националната валута в средата на годината.

Очаквания, че България ще се присъедини от 2026 г. изразиха и двете големи рейтингови агенции Fitch и S&P Global.

България подаде молба за влизане в чакалнята на еврото в средата на 2018 г. Целевата дата за присъединяване обаче се отлага неколкократно.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране