03.10.2015 | 12:46
Пак глобиха Местан за агитация на турски, но не и за Райна Княгиня
Актът ще се изпрати на областния управител на област Разград за издаване на наказателно постановление

Нарушение на забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския в ДПС, установява ЦИК. В тази връзка комисията оправомощава председателя на комисията да състави акт за установеното нарушение на ДПС, представлявана от Лютви Ахмед Местан – председател. Това сочи справка на сайта на ЦИК във връзка със сигнал за нарушение на правилата за водене на предизборна кампания от ДПС, постъпил от ПП „ВМРО – Българско национално движение” и народни представители.

В Централната избирателна комисия е получен сигнал от Карлос Арналдо Контрера – пълномощник на ПП „ВМРО – Българско национално движение“. В него се твърди, че при откриване на предизборната кампания на ПП „Движение за права и свободи“ са допуснати съществени нарушения на правилата за водене на предизборна кампания. Провеждана е агитация на чужд език в нарушение на чл. 181 ал. 2 от ИК, а също така, по време на концерта, съпровождащ откриването на кампанията, е изпълнена българската възрожденска песен за Райна Попгеоргиева, позната под името „Кой уши байрака“, което, по мнението на вносителите на сигнала, също представлява предизборно нарушение.

От направената от ЦИК служебна проверка е установено, че изнесените в трите сигнала факти отговарят на истината. В същото време обаче не може да се възприеме становището, изразено в сигнала на ПП „ВМРО – Българско национално движение“, че изпълнението на песен на турски език представлява нарушение на правилата на предизборната кампания. Изпълнението на части от турска любовна песен и известната възрожденска песен, посветена на Райна Попгеоргиева, които имат идентични мелодии, в никакъв смисъл не може да бъде определено като нарушение на българското изборно законодателство.

От друга страна, в края на своята реч на предизборния митинг на ДПС в гр. Исперих председателят на партията Лютви Ахмед Местан преминава в своята реч от български на турски език, като несъмнено отправя към присъстващите граждани призив за подкрепа на ДПС на предстоящите избори за кметове и общински съветници, и като посочва и датата, на която очаква тази подкрепа – 25 октомври 2015 г., деня на произвеждането на тези избори. По този начин председателят на ПП „Движение за права и свободи“ нарушава разпоредбата на чл. 181 ал. 2 от Изборния кодекс, която той още в началото на речта си определя като дискриминационна и противоречаща на европейските ценности.

Но несъгласието на един народен представител с действащи норми в българското законодателство не може да е причина за тяхното нарушаване. Предвид това и на основание чл. 181, ал. 2, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс, § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия реши:

Установява нарушение на забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския, предвидена в чл. 181 ал. 2 от ИК, извършено от политическа партия „Движение за права и свободи“, представлявана от Лютви Ахмед Местан – председател, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 45А.

Оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на ПП „Движение за права и свободи“, представлявана от Лютви Ахмед Местан – председател, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 45А. Актът да се изпрати на областния управител на област Разград за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране