27.02.2015 | 12:45
Парламентът върна камерите на КАТ на пътя
С променените текстове отпада необходимостта пътните полицаи да спират превишилите скоростта водачи.

Парламентът върна свободата на КАТ да ползва мобилни камери за контрол на скоростта, като глобите от тях се налагат с електронен фиш. Това стана с поредни промени в Закона за движение по пътища, приети днес на второ четене.

Прилагането на новите текстове ще станат факт след публикуването им в държавен вестник, като регламентът за засичане на скоростта и санкционирането ще стане с наредба на министъра на вътрешните работи. С промените в ЗДП се записа, че констатирането на нарушенията на скоростта ще става с “автоматизирани технически средства” одобрени и проверени за тази цел съгласно Закона за измерванията, които автоматично установяват и заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган. Те могат да бъдат стационарни – прикрепени към земята и мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушението в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

Законът задължава службите за контрол да обозначават чрез поставяне на пътни знаци или оповестяват в средствата за масово осведомяване, или на електронна страница на Министерството на вътрешните работи участъците от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез мобилни или стационарни камери. Депутатите записаха още, че при нарушение, установено и заснето “автоматизирано” с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Електронният фиш съдържа данни за териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане.

Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания в 14-дневен срок от получаването му. До седем дни след получаване на жалбата директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи или оправомощено от него лице, на чиято територия е установено нарушението, я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географски координати, действащото ограничение на скоростта, посоката на движение на автомобила, схема на разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.

С променените текстове отпада необходимостта пътните полицаи да спират превишилите скоростта водачи. Така от една страна контролът става по-ефективен, тъй като нарушители не отървават санкциите докато се съставя акт на техните колеги, спрени по-рано, а от друга се намаляват възможностите за корупция.

Както е известно именно борбата с корупцията в КАТ е една от най-важните задачи на новия министър, който забрани коли да се спират, без проверката да се документира с картина и звук.  От пътната полиция на няколко пъти отбелязаха, че след забраната на електронните фишове от мобилните камери, като вариант за налагане на глоба, средната скорост по пътищата се е увеличила, като е скочил и броят на тежките катастрофи и жертвите.

Друг нов момент в Закона за движение по пътищата дава възможност да се налагат глоби и на собствениците на моторни превозни средства, които са регистрирани в други страни, членки на ЕС. Така шофиращите в страната чужденци и българи, ползващи коли с чуждестранна регистрация, няма да се чувстват безнаказани.

На санкциониране подлежат обаче само най-сериозните нарушения, а имено каране пил, преминаване на червено, шофиране в бус-лента или аварийното платно на магистрала, превишаване на скоростта, говорене по мобилен телефон, сядане зад волана без колан и нарушения при превозване на деца. С нови текстове в закона се въвежда и по сериозен контрол върху системите за обезопасяване на деца в моторните превозни средства.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране