28.04.2016 | 0:01
Парламентът въведе експериментално електронно гласуване по интернет
ЦИК ще получава данните от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ

Парламентът прие промените в Изборния кодекс, които предвиждат при произвеждане на избори до 2018 година, да се създаде възможност за експериментално електронно гласуване по интернет. Промените предвиждат експерименталното електронно гласуване да се провежда в до 20 избирателни секции, които ще се определят от ЦИК чрез жребий, по предварително утвърдена методика.

ЦИК ще получава данните от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ и ще уведомява писмено гражданите за предоставената им възможност да гласуват. Гласоподавателите, които искат да проявят правото си на глас по електронен път, трябва да го заявят на специално изготвен за целта сайт. Тъй като гласуването е експериментално, гласовете по интернет няма да се вземат предвид при определяне на резултатите от изборите.

Всеки избирател, който е гласувал по интернет, ще може да гласува и с хартиена бюлетина. Промените в Изборния кодекс предвиждат към Министерски съвет да бъде създаден специализиран орган, който ще се грижи за техническото осигуряване при провеждането на гласуването по интернет.

Избирателите, които ще гласуват електронно, ще получават паролата си за гласуване по два начина – чрез препоръчано писма на посочен от него пощенски адрес или лично, чрез общинската му администрация по постоянния му адрес или адреса на пребиваване. Предвижда се по време на гласуването избирателят да може да измени трикратно своя глас, преди потвърждаването му. Обобщаването на данните и анализа от гласуването по интернет, ще се извършва от ЦИК.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране