05.09.2023 | 11:20
Плащаме с левове до 31 януари 2025 г.
Обменят парите по курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo

С левове ще плащаме в магазините до края на януари 2025 г. Един месец след влизането ни в еврозоната ще може да плащаме с левове и евро, а след това в магазините ще приемат само евро. Това е част от практичните въпроси, на които ще бъде дадена по-голяма гласност през следващите месеци. Европейската комисия в България обяви, че започва кампания „#ЗаЕврото накратко”, с която ще предоставя на гражданите практическа информация за процеса на присъединяване към еврозоната и отговори на най-често задаваните въпроси за еврото.

Понастоящем целта, която българското правителство и БНБ са поставили, е еврото да бъде прието “възможно най-скоро, но не по-късно от 1 януари 2025 г.” Макар да няма нормативно изискване, досега всички държави са влизали в еврозоната от началото на календарна година поради практически съображения като улесняване на осчетоводяването, данъчното облагане и т. н.

Преди да влезем в еврозоната ще бъде направена оценка за готовността ни да приемем еврото. Тя се прави чрез конвергентни доклади на ЕЦБ и Европейската комисия (ЕК). Следващият такъв доклад ще бъде през юни 2024 г. Ако той е положителен, България ще влезе в еврозоната от началото на 2025 г. Замяната на лева c eвpo ще стане пo ceгaшния кypc 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

Превалутирането на заплати и цени ще стане чрез използване на всичките пет знака на валутния курс след десетичната запетая и сумата ще се закръглява до втория знак. Ще бъде използвано математическото правило за закръгляване – когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен, а ако третият знак след запетаята е равен или по-голям от пет, вторият знак се увеличава с едно.

Парите във всички банкови сметки автоматично ще бъдат превалутирани в евро от деня на влизането ни в еврозоната. Така хората ще могат за теглят от банкомати и от офиси на банки само евро. Един месец след като Съветът на ЕС вземе решение за приемане на еврото в България, ще влезе в сила изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в левове и евро. Това задължение ще продължи да бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото.

От датата на въвеждане на еврото Българската народна банка ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето, банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo. През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България банките и “Български пощи” ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

През следващите шест месеца банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в евро, но ще имат право да налагат такса за тази услуга. След изтичането на първите 12 месеца от въвеждане на еврото банките и “Български пощи” ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране