28.07.2015 | 12:34
Прокуратурата отново внесе обвинителния акт срещу Бисеров
Бившият зам.-шеф на ДПС е обвинен за данъчни престъпления в особено големи размери

Софийската градска прокуратура внесе отново във вторник обвинителен акт срещу бившия зам.-председател на Народното събрание Христо Бисеров след като изпълни дадените от Софийския градски съд указания.

През май Софийският градски съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу Бисеров с мотива, че “изложените в обвинителния акт обстоятелства са недостатъчни, за да очертаят в пълнота рамката на обвинението”.

Бисеров е предаден на съд за извършени три умишлени престъпления – за избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери (чл.255 ал.3 вр. с ал.1 от НК), за нарушаване на Валутния закон относно задължението за деклариране на сделки с валутни ценности, извършено при условията на продължавано престъпление (чл. 251 ал.1 вр. с чл. 26 от НК) и за затаяване на истина в писмена декларация по чл. 4 ал. 2 от Закона за публичност на имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности, подадена пред Сметната палата (чл. 313 ал.1 от НК).

В подадената на 5 март 2013 година пред годишна данъчна декларация за 2012 година, Бисеров е декларирал като физическо лице дължим данък в размер на 8 376,75 лева. Той е формиран от начисления и платен от него данък върху доходите от трудовото му правоотношение като народен представител и от наем на недвижимо имущество. В декларацията Бисеров затаил истина, като не включил в данъчната основа за 2012 г. доходи, подлежащи на облагане с данък, се посочва в съобщението.

С това си имущество той се разпоредил в полза на доведения си син Ивайло Главинков, нареждайки на 12 декември 2012 г. два валутни превода от собствените си сметки в евро и щатски долари в банка в Женева, Швейцария. В хода на разследването е установено, че дължимият от Бисеров данък е в размер на 34 055, 00 лева. С действията си той е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – в размер на 25 678,25 лева, явяващи се разликата от дължимите 34 055,00 лева и декларираните 8 376.75 лева.

За избягването на данъчни задължения се предвижда наказание лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния, се посочва в съобщението на прокуратурата.

Освен това Бисеров не е подал пред БНБ статистически форми и не декларирал сумата на вземанията си от чуждестранни лица, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 лева, с които е разполагал в периода 1 януари 2012 г. – 31 декември 2012 г. – 314 529 щатски долара, с левова равностойност на 471 752,61 лева и 82 515,39 евро, с левова равностойност 161 387,07 лева и в периода 1 януари 2013г. – 31 декември 2013г. – 34 676.80 евро, равняващи се на 67 821.92 лева.

Бисеров не е декларирал пред БНБ и извършените от него разпореждания с тези суми – наредените на 12 декември 2012 г. парични преводи по сметки на доведения си син Ивайло Главинков в банка в Македония. Извършените сделки с валутни ценности са в особено големи размери, с обща левова равностойност 700 960.60 лева.

За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години или глоба в двойния размер на предмета на престъплението, както и отнемане на предмета на престъплението в полза на държавата. Данните за наличностите по сметките си в банка в Женева в различна валута – 314 529 щатски долара и 82 515,39 евро, Бисеров не е декларирал и в подадената на 25 март 2013 г. в София пред Сметната палата декларация по Закона за публичност на имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности. Така като лице, заемащо висша държавна длъжност, той е затаил истина относно имуществото си. За товасе предвижда наказание лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране