14.01.2015 | 7:20
Съдът потвърди отнемането на лиценза на КТБ
Определението на ВАС "ампутира" правата на акционерите, смята член на съдебния състав

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на акционерите срещу отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ) поради липса на правен интерес, се вижда от определение на съда. То може да се обжалва в седемдневен срок от жалбоподателите – мажоритарния собственик “Бромак” на Цветан Василев и компанията, контролирана от Оманския фонд. Един от съдиите е подписал определението с особено мнение (виж по-долу).

На предишно заседание съдебният състав отхвърли жалбите на 20-тина вложители в КТБ, които се опитваха да участват в процеса заедно с акционерите, със същия аргумент – липсата на правен интерес.

Според съдебния състав акционерите нямат пряк и личен правен интерес от оспорване на решението за отнемане на банковия лиценз, защото са засегнати само косвено от мерките, предприети от Българската народна банка. В определението се посочва, че  твърдяното от тях намаляване на цената на акциите в КТБ не е пряк и непосредствен резултат от отнемането на лиценза, а от обективното състояние на банката. Правният интерес трябва да е пряк, в случая носител на този интерес е “КТБ” АД като адресат на административния акт, пише съдебният състав.

Самата БНБ, назначените от нея квестори в КТБ и прокуратурата в хода на процеса  също са застъпили становището, че акционерите нямат правен интерес да оспорват отнемането на лиценза, защото негов адресат са квесторите, ръководещи банката по силата на специалния надзор.

Съдия Соня Янкулова е подписала определението с особено мнение.  Когато си дал съгласие да ти се прелее кръв, не значи автоматично, че се дал съгласие и да ти се ампутират двата крака, пише съдия Янкулова по повод факта, че банката сама е поискала да бъде поставена под специален надзор от БНБ и в нея да бъдат назначени квестори.

“Към момента на приемане на решението на Централната банка за отнемане на лиценза на КТБ органите, представляващи банката – квесторите, са назначени против волята на акционерите, а ръководството на банката е отстранено от длъжност.  Няма друг, който да може да задвижи съдебно производство за проверка на законосъобразността на решението на Централната банка за отнемане на лиценза на банката освен акционерите. За квесторите е напълно разбираемо, че няма да оспорят решението на органа, който ги е назначил и на когото те единствено са подчинени”, пише съдия Янкулова.

Да се остави без съдебен контрол един акт на държавен орган, с който се отнемат права и който подлежи на съдебен контрол само защото правният субект, който към този момент представлява банката е в пряка зависимост от органа, издал оспорвания акт и поради това няма правен интерес от неговото оспорване, ми се струва, че е заобикаляне на закона, посочва съдия Янкулова. Тя припомня, че Съдът по правата на човека вече се е произнасял по подобен казус през 2005 г. в полза на акционерите на фалиралата “Капиталбанк”

1 коментар

  1. Ruber каза:

    Да се остави без съдебен контрол един акт на държавен орган, с който се отнемат права и който подлежи на съдебен контрол само защото правният субект, който към този момент представлява банката е в пряка зависимост от органа, издал оспорвания акт и поради това няма правен интерес от неговото оспорване, ми се струва, че е заобикаляне на закона,

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране