23.04.2020 | 13:27
„Топлофикация – Бургас” приключва зимния сезон в края на месец април
Продължителността на извънредното положение има негативен ефект върху работата на централата, тъй като сме принудени да редуцираме персонала и да отложим някои от плановите ремонти, казва изпълнителният директор на дружеството инж. Христин Илиев

– Г-н Илиев, светът е изправен пред огромно изпитание, но трябва да продължим с ежедневните си дейности. В тази връзка положителната новина е, че очакваме все по-топло време. Кога планирате края на отоплителния сезон в града?

Първо искам да поздравя всички лекари, които са на първа линия и в този момент влагат всички сили, за да се грижат за здравето на всички българи! Аплодисментите не са достатъчни, за да се благодари за огромната работа, която са поели и отдадеността им.

Да се върна на въпроса ви. Наблюдавайки дългосрочната прогноза за метеорологичната обстановка, предвиждаме поетапно спиране на отоплението от 27.04.2020 г. В случай, че настъпят някакви изменения, ще адаптираме спирането към тях.

Тъй като споменахте извънредното положение, ще използвам случая да ви попитам по какъв начин се отразява на дружеството? Влияе ли ситуацията на работата ви?

Няма как да не ни влияе. Ситуацията оказва въздействие върху всяка една фирма, независимо от това в какъв бранш е. Продължителността на извънредното положение има негативен ефект върху работата на централата, тъй като сме принудени да редуцираме персонала и да отложим някои от плановите ремонти.

Част от топлофикациите в страната започнаха да търсят варианти за въвеждане на алтернативни горива при производството на енергия. Вие имате ли такива проекти?

Всяко дружество решава индивидуално кой подход е най-удачен да използва. Но все пак натискът от страна на ЕС за осигуряване на все по-екологично производство на енергия, оказва своето влияние. Това е причината всички да търсят алтернативни източници на енергия, които са по-щадящи за околната среда. Ние не правим изключение в тази връзка. Притежаваме комплексно разрешително, чрез което ни се позволява да оползотворяваме биомаса.

Какво точно визирате под „биомаса“?

Наименованието „биомаса“ е събирателно определение за всички отпадъчни продукти от земеделието, които в повечето случаи се изхвърлят. За пример мога да дам продуктите, които използваме ние. Такива са дървесен чипс, пелети, слънчогледова люспа.

Какви са предимствата на използването на биомаса пред природния газ?

-Съществен позитив на биомасата е фактът, че при оползотворяването и няма вредно въздействие върху околната среда. Тя е сред най-екологичните горива, които могат да се използват при производството на енергия.От друга страна това дава възможност в зависимост от цената на двата вида гориво да изберем това,което ще доведе до по ниска цена за производство,а от там и по ниска цена за 1Мwh ТЕ за нашите абонати.

Това звучи много добре. Да разбираме ли, че когато се налага можете да преминете на желаното от вас гориво в зависимост от по добрата цена?

Нашите съоръжения са пригодени за работа на природен газ. Невъзможно е котлите да работят едновременно с двата вида гориво.Това налага преработка на съоръженията ,което пък е свързано със сериозни инвестиции,така че те да работят сигурно и без проблемно.

Планът ни е да увеличим възможността за производство на ТЕ с биомаса, когато това е изгодно. Това е и причината да заявим писмено пред РИОСВ – Бургас нашето намерение за реконструкция на още един от котлите, за да го пригодим за изгаряне на природен газ и биомаса. Това естествено изисква не само финансови средства, а и сериозно преустройство. В момента подготвяме документи за промяна на комплексното разрешително. Реализацията на проекта ще ни позволи оптимизиране на разходите за въглеродни емисии, както и подобряване на екологичните показатели на дружеството.

Планирате ли други по-сериозни инвестиции?

Това е основното. Инвестициите планирани за тази година са във водогрейните котли, както и в капиталови ремонти по когенерацията.

Това ли ще правите през летните месеци след като приключи отоплителния сезон?

Да, освен това ще извършваме и обичайните дейности като отстраняване на пропуски по топлопреносната мрежа и профилактика на абонатни станции.

Loading...
оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране