10.05.2019 | 13:27
Топлофикация-Враца полага усилия за задържане цената на тока и парното
Дружеството ни ще изкупува енергия от преработени РДФ и биомаса, заявява изпълнителният директор инж. Радослав Михайлов

Свързахме се с директора на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов във връзка с приключилия топлинен сезон и предстоящите планове на развитие на Дружеството. Ето какво ни разказа инж. Михайлов за един от способите, подбран с цел задържане на цената на топлинната и електрическата енергия.

Какво планирате през новата година?

– Интересното около нас е, че наскоро сключихме договор с една компания, която има страхотен проект. В момента строят инсталация за изгаряне на пиролизен газ. По дефиниция пиролизата представлява процес на разлагане на определено химично вещество под действието на силна топлина. Вероятно читателите Ви са запознати с действието на пиролизните котли и генератори за домашна употреба. При използването им има много предимства в сравнение с обичайното изгаряне на горивото. Сред тях са по-високата температура в камерата, по-дългото време на горене с едно зареждане, намаляване на количеството отделяна пепел в камерата и емисиите въглероден диоксид, изхвърлени в атмосферата. Работата е значително по-икономична.

-Какво точно ще се преработва в тази инсталация?

-Доколкото сме запознати с проекта, в инсталацията ще се преработват РДФ и биомаса и от тях ще се извлича споменатия пиролизен газ, от който ще се произвежда топлинна енергия. Сключили сме договор нашето Дружество да изкупува цялата произведена енергия от съоръжението.

– Бихте ли ни разняснили какво точно представляват РДФ и биомаса, тъй като нашите читатели едва ли са запознати?

РДФ е специализирано модифицирано гориво, което се получава след сепариране и последваща обработка на отпадъци. Отпадъците се третират по начин, чрез който от тях се отделя само частта, от която може да осигури най-висока калоричност. Температурата, при която ще ги изгаряме е 1400 градуса, което „убива“ голяма част от вредните елементи в тях. Биомасата представлява отпадъчни растителни материали от селското стопанство. Такива са също слама, дървени пелети, слънчогледови пелети и люспи. Положителното при внедряването на биомаса в производствената дейност е, че тя е изцяло екологичен продукт и не се отделят никакви вредни вещества при преработката и. Температурата на изгаряне на биомаса е 1300 градуса.

Основната причина е силната ни зависимост към цената на природния газ и нейните флуктуации. В момента това е единственото ни гориво, а цената му върви драстично нагоре. Поради нарастването на цената на това гориво се увеличава и себестойността на нашата продукция, за това възникна необходимост от разнообразяване на горивната база и започнахме да изследваме възможностите за осигуряване на алтернативни енергоносители.

За да не се налага да искаме повишаване на цените за крайните потребители на нашите услуги, преценихме, че е по-добре да променим енергийния си микс, а проекта на тази българска компания се оказа изключително подходящ за нас.

-Това ще доведе ли до някакво замърсяване?
-Показателите на въпросната инсталация и изпусканите газове ще бъдат следени и подложени на непрекъснат мониторинг от страна на РИОСВ – Враца. Според доклад на РИОСВ- Враца качеството на въздуха в района се влошава през зимата като основната причина е, че голяма част от домакинствата се отопляват на твърди горива. Ако успеем да привлечем повече граждани на Враца към нашите услуги, задържайки цените им, екологията на града ще се подобри чувствително и жителите и гостите на Враца ще могат да се радват на по-чист въздух.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране