24.03.2021 | 13:13
Директорът на ТЕЦ-Бургас: Работим с мисъл за бъдещето и грижа за хората
Трансформацията на топлофикациите към производство на чиста и екологична енергия, ще стане с внедряване на нови технологии, които изискват значителни средства, казва изпълнителният директор на дружеството инж. Христин Илиев

Инж. Илиев, в каква степен екологията ще определя бъдещето на енергийния сектор и какви са мерките, които „Топлофикация Бургас“ осъществява за опазване на здравето на хората и околната среда?

Бъдещето на енергетиката в България зависи от това как ще се изпълнят целите на общоприетата зелена политика на Европа. Тя е въпрос също и на национална стратегия, защото енергетиката е базов отрасъл и е в основата на всички останали сектори. Спазване на екологичните изисквания и стандарти става ключово за Развитието, на който и да е бранш.

Постигането на нисковъглеродна икономика няма алтернатива, ще е бавен и продължителен процес. Нужно е дългосрочно планиране за десетилетия напред. В плановете за устойчиво развитие на „Топлофикация Бургас“ екологичната политика е един от най-важните стълбове, наред с икономическата и социална политика. Ние и нашите семейства живеем в Бургас и сме пряко заинтересовани да работим и живеем в чиста околна среда.

Инвестициите ни в модернизация са ориентирани не само към повишаване на производствената ефективност, но и към постигане на максимален екологичен ефект. За щастие ние произвеждаме електрическа и топлинна енергия от природен газ. Той е възможно най-чистото гориво към този момент. При него не се отделя високо количество въглеродни емисии, като при други горива. Занапред продължаваме да работим по проекти, насочени към екологията, корпоративната социална отговорност и разбира се, не на последното място подобряване на безопасността и опазване на здравето на служителите ни.

Кои ще бъдат предизвикателствата пред топлофикациите в следващите години?

Топлофикациите са изправени пред сериозни предизвикателства. Трансформацията на сектора към производство на чиста и екологична енергия, ще стане с внедряване на нови технологии, които изискват значителни средства. Второто са източниците, които ще използваме за производство на енергия. Това, че ние сме газова, а не въглищна топлофикация е предимство, но не означава, че ние също не трябва да работим за надграждане на качеството на услугите, които предлагаме. Към предизвикателствата както общо пред сектор „Енергетика“, така и в частност в „Топлофикация Бургас“, мога да добавя и все по-осезаемата липса на добре подготвени технически кадри.

Става все по-трудно да намираме квалифициран персонал. Голяма част от току що завършилите висшисти предпочитат да заминат в чужбина. Тук идва ролята на държавата и нашата. Трябва да осигурим на децата си добри условия за работа и сигурност, за да се развиват в родината си. В предприятието ни залагаме изключително много на спазването на корпоративните ценности – грижа за работещите и техните семейства, приемственост и развитие на служители. Смятам, че за да преодолеем предизвикателствата, имаме нужда от повече инициативност, търсене на обществено съгласие за бъдещето на енергетиката и ясна държавна позиция.

Кои са най-важните цели, които си поставяте в дейността си?

Нашите цели са постигане на добри екологични резултати, нулевият трудов травматизъм и социална отговорност към развитието на региона, в който работим. Никое предприятие или сектор не може да се развива без мисъл за бъдещето и грижа за хората. По тази причина водеща цел остава постигането на дългосрочно устойчиво развитие. Както и досега, продължаваме да разработваме и изпълняваме нашия бизнес план, който включва реализиране на конкретни проекти за модернизация на мощностите ни, развитие на енергийната стратегия, подобряване на екологията, безопасността на труда и други. Инвестираме във всички сфери на дейност, за да произвеждаме чиста енергия и клиентите ни да получават сигурност и качество през отоплителния сезон.

През годините изградихме силен и мотивиран екип, с който постигаме много добри резултати. Изминалата 2020 г. беше доста трудна за всички, но заедно успяхме да работим със същия капацитет. В тази година на изпитания заради пандемията от коронавируса доказахме, че само единни и сплотени можем да се справим и смятам, че излизаме още по-силни. Продължихме да изпълняваме производствения си план и клиентите ни не усетиха затрудненията ни. Постигнахме целите си, въпреки реорганизацията, която се наложи да направим, за да запазим живота и здравето на служителите ни.

Какво правите за мотивацията на служителите си в такъв момент? Съществува ли чисто човешко притеснение да се работи в големи трудови колективи по време на пандемия?

Никой не беше подготвен за това, което се случи. Пандемията удари Европа много тежко, нашата страна и в момента е в трудна ситуация и за това трябваше за много кратко време да се предприеме набор от мерки, за да се овладее положението. В предприятието още от март 2020г. направихме промени от организационна гледна точка с цел превенция и сигурност. Мерките бяха в няколко посоки. От една страна, да гарантираме безопасността, а от друга да поддържаме и духа на хората, защото двете са неизменно свързани. В този труден момент е много важна моралната подкрепа. Всички се обединихме и продължихме да работим. Всеки един показа висок професионализъм и отговорност. Тук ми позволете отново да благодаря на целия си екип за всеотдайната работа. Преминаваме заедно през изпитанието, наречено COVID 19.

Каква е ролята на дигитализацията в сектора Ви?

Дигитализацията е естествен процес за всеки сектор, енергетиката не прави изключение. През последните години успяхме да дигитализираме голяма част от услугите. Говоря за въвеждането на модула за самоотчет през сайта ни. Възможността за проверка и плащане на сметките онлайн. Преминаването от хартиена към електронна фактура също изглежда банално, но е много важно.

Много добър атестат за работата е мнението на клиентите ни. Допитвайки се до тях, ние разбираме, че те са доволни и надграждането на клиентската ни политика е било изцяло в тяхна полза и улеснение. Уверявам всички, че ще продължим да работим със същия заряд, професионализъм и отговорност.

Loading...
оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране